Кохлеарний імплантат чи слуховий апарат?

Кохлеарний імплантат ТА слуховий апарат!

Системи кохлеарної імплантації та надпотужні слухові апарати є засобами корекції важких та глибоких порушень слуху у дітей та дорослих. Поєднання обох технологій покращує результати слухової реабілітації.

Фахівці Медичного центру слухової реабілітації «Аврора» багато років успішно проводять реабілітацію дітей з такими порушеннями слуху. Для цього у Центрі є суперпотужні слухові апарати Oticon для дітей та сучасні системи кохлеарної імплантації Oticon Medical, накопчено чималий успішний досвід слухопротезування слуховими апаратами до кохлеарної імплантації та бімодального слухопротезування після кохлеарної імплантації. 

Кохлеарна імплантація є ефективним способом реабілітації дітей та дорослих з важкими та глибокими порушеннями слуху. При цьому використання системи кохлеарної імплантації (СКІ) зовсім не виключає використання слухового апарату. Слухові апарати можуть бути використані як до кохлеарної імплантації, так і після її проведення.

В період до кохлеарної імплантації дітям з важким та глибоким порушенням слуху, які є кандидатами на імплантацію, рекомендовано використовувати оптимально встановлені слухові апарати якнайменше протягом 6 місяців. Про це вказано в Переліку показань та протипоказань для проведення операції з імплантаційного слухопротезування згідно з наказом МОЗ України № 728/71 від 16.08.2013:

«Показаннями для проведення операції з імплантаційного слухопротезування є:

двобічна сенсоневральна приглухуватість та глухота (пороги звукосприйняття у мовленнєвому діапазоні 500-4000 Гц перевищують 90 дБ), у тому числі зі значним вушним шумом, що спричиняє порушення розбірливості мови;

пороги звукосприйняття у вільному звуковому просторі за умов користування оптимально підібраними слуховими апаратами не менше ніж 6 місяців перевищують 55 дБ на частотах 500-4000 Гц та надають розбірливість мови менш як 50%;

наявність у дитини зі сформованим мовленням раптової втрати слуху внаслідок перенесеної менінгеальної інфекції та з інших причин.»

При першому слуховому діагностичному обстеженні дитини можна встановити ступінь порушення слуху та точні пороги чутності. Відсутність слухових викликаних потенціалів при обстеженні методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), найбільш інформативному методі слухової діагностики дітей раннього віку, може свідчити про глухоту.

Але іноді відсутність КСВП може траплятись і у випадках, коли можуть бути високоефективними слухові апарати. Тому, починати треба зі слухопротезування слуховими апаратами.

Слухопротезування - нехірургічний  спосіб реабілітації порушень слуху, який може бути успішним у дітей з важкими та навіть глибокими порушеннями слуху при умові професійного налаштування суперпотужних педіатричних слухових апаратів, занять з сурдопедагогом, наполегливої праці батьків, моніторингу слухомовного розвитку дитини лікарем-сурдологом та сурдопедагогом.

В Україні існує черга на кохлеарну імплантацію. Діти, яким призначена кохлеарна імплантація, можуть досить довго чекати на неї. При тривалій відсутності звукової стимуляції в центральних відділах слухової системи дитини виникають функціональні та анатомічні зміни (т.з. слухова депривація), які затримують та ускладнюють слухомовний розвиток після кохлеарної імплантації, знижуючи її ефективність.

Тому, якщо у дітей є залишковий слух, що дозволяє використовувати слухові апарати навіть при обмеженій їх ефективності, необхідно обов’язково користуватися ними для уникнення слухової депривації. Відомо, що у імпланованих дітей, які попередньо користувалися слуховими апаратами, досягаються кращі результати слухомовного розвитку.

В період після кохлеарної імплантації найбільш бажаною тактикою є використання слухового апарату на вусі, тому в який було вживлено імплантат. Використання системи кохлеарної імплантації в комбінації зі слуховим апаратом – бімодальне слухопротезування –  останніми роками набуває все більшого застосування.

Бімодальне слухопротезування означає, що при слухопротезуванні в вухо, яке було вживлено імплантат, подаються  електричні стимули від кохлеарного імплантату, а в протилежне вухо – акустичні стимули від слухового апарату. Тобто, для слухової реабілітації одночасно використовуються два пристрої – система кохлеарної імплантації та слуховий апарат.

Слуховий аналізатор людини фізіологічно розрахований на обробку сигналів, що надходять з двох сторін. Один кохлеарний імплантат не відтворює всіх умов нормального слухання. Це, фактично, створює умови односторонньої глухоти, що в дитячому віці призводить до відставання у навчанні,  проблем з поведінкою, ризику затримки слухомовного розвитку, ускладнення слухання в шумі, погіршеної здатності визначати напрямок на джерело звуку.

Головні переваги двовушного слухання – бінаурального слуху – добре відомі та полягають у  зменшенні негативного впливу тіньового ефекту голови,  ефекті бінауральної сумації – при слуханні обома вухами звуки сприймаються голоснішими на 3 дБ.  Завдяки так званому бінауральному звільненню від маскуючого впливу сторонніх шумів значно покращується розуміння мовлення у шумних ситуаціях. Переваги бінаурального слухопротезування добре доведені доказовою медициною.

Бімодальне слухопротезування збільшує ефективність використання кохлеарного імплантату та сприяє успішнішій реабілітації дітей та дорослих.

Використання тільки одного кохлеарного імплантату на тлі відсутності адекватної бінауральної слухової стимуляції з часом призводить до розвитку слухової депривації непротезованого вуха, що зумовлено ретроградною дегенерацією центральних відділів слухового аналізатора, включаючи слухову кору.

Дослідження показали: якщо непротезоване вухо довгий час не отримувало звукової стимуляції, а пізніше виконали кохлеарну імплантацію або слухопротезування слуховим апаратом, то їх ефективність може бути набагато меншою або навіть відсутньою. Для уникнення таких ускладнень бімодальне слухопротезування дітей треба починати якомога раніше.

 

Переваги бімодального слухопротезування:

  • Покращення сприймання мовлення у шумному середовищі
  • Забезпечення більш природного звучання музики та інших звуків              
  • Поліпшення розрізнення звуків за частотами
  • Комфортне слухання без зайвих зусиль, зменшення втоми
  • Стимулювання розвитку мовлення та поліпшення грамотності дітей
  • Запобігання виникненню слухової депривації непротезованого вуха
  • Покращення звукової локалізації
  • Покращення якості життя

Більш ніж половина пацієнтів, яким була зроблена імплантація, мають на неімплантованому вусі залишки слуху, достатні для успішного застосування сучасних суперпотужних слухових апаратів.  Бімодальне слухопротезування можна розпочинати після активації та настройки системи кохлеарної імплантації до сталого, комфортного рівня.

Призначення бімодального слухопротезування є стандартом медичної допомоги пацієнтам яким була зроблена імплантація в багатьох країнах.

 

За 25 років діяльності Медичний центр слухової реабілітації АВРОРА надав слухову допомогу багатьом тисячам дітей та дорослих з порушеннями слуху.

У Центрі працюють досвідчені фахівці, використовується сучасне діагностичне обладнання, найновіші засоби корекції слуху – слухові апарати і системи кохлеарної імплантації.

Ми знаємо і вміємо допомагати людям з порушенням слуху.

Останні статті

grandfather, grandson

Як переконати близьку людину носити слухові апарати

Батько відмовляється ходити в гості, бо не чує розмов за столом? Мама вмикає телевізор так голосно, що його неможливо перекричати?
Читати далі
Children with hearing impairment play football

Яким спортом можуть займатися діти із порушенням слуху

Спорт – це чудово! Всі діти люблять активні ігри та спорт, і діти із порушенням слуху - не виняток. Однак їхні батьки іноді вагаються – чи не існує ризику під час гри або виконання вправ отримати травму?
Читати далі
old man buys a hearing aid

Як купити слуховий апарат для літньої людини

Вікова втрата слуху (пресбіакузіс) - найпоширеніша причина порушень слуху, що на сьогодні вражає кожну третю людину після 65 років і кожну другу - після 75-ти. Причому, ця втрата слуху, на думку науковців, мало пов’язана саме з віком.
Читати далі
  • ua
  • ru