Ціни на послуги

Ціни на послуги дорослим

Консультація лікаря-сурдолога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

900 грн.


Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

600 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

900 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

600 грн.


Видалення сірчаного корка (одне вухо) або стороннього тіла з зовнішнього слухового ходу (одне вухо)
Огляд зовнішнього слухового ходу, видалення сірчаного корка або стороннього тіла інструментальне або методом промивання.

600 грн.


Зняття зліпка зовнішнього слухового ходу та вушної раковини (одне вухо)
Огляд зовнішнього слухового ходу, вушної раковини та зняття зліпка лікарем.

400 грн.


СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Суб’єктивна аудіометрія
Обстеження слуху, що включає: визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту на аудіометричних частотах від 125 до 8000 Гц, мовна (мовленнєва) аудіометрія, камертональні тести.

500 грн.


Тональна порогова аудіометрія
Обстеження слуху методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків на аудіометричних частотах від 125 до 8000 Гц.

400 грн.


ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Тимпанометрія
Обстеження функції середнього вуха, ступеня рухливості барабанної перетинки та провідності слухових кісточок шляхом зміни тиску повітря в слуховому каналі. Результати дослідження дозволяють встановити тиск у середньому вусі, стан функції слухової труби, ступінь рухливості барабанної перетинки, цілісність і ступінь рухливості слухових кісточок. Проводиться тональним зондуючим сигналом з частотою 226 Гц.

400 грн.


Широкополосна тимпанометрія
Обстеження барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок широкополосним зондуючим сигналом в діапозоні частот від 200 до 8000 Гц, що надає більш докладну інформацію про стан середнього вуха. Широкополосна тимпанометрія обчислює та відображає традиційні тимпанограми, широкополосну усереднену тимпанограму та графік поглинання акустичної енергії середнім вухом. Результати використовуються для поглибленної діагностики захворювань середнього вуха.

450 грн.


Реєстрація акустичних рефлексів
Об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора шляхом реєстрації акустичних іпсі- та контрлатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000 та 4000 Гц.

250 грн.


Імпедансометрія
Об'єктивне обстеження, що включає:
- тимпанометрію;
- реєстрацію акустичних рефлексів.

500 грн.


Тест функції слухової труби (ETF)
Об'єктивне обстеження стану прохідності слухової (Євстахієвої ) труби.

250 грн.


Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ)
Обстеження дуже слабких звукових коливань, що виникають у завитці у відповідь на звукову стимуляцію. Виконується для діагностики периферійних та центральних порушень слуху, слухової нейропатії, моніторінгу змін слуху при прийомі ототоксичних препаратів.

500 грн.


Електрокохлеографія (ЕКохГ)
Обстеження слухових викликаних потенціалів завитки та слухового нерва за допомогою електрода, розміщеного у слуховому ході. Проводиться за медичними показаннями для діагностики хвороби Мен'єра, слухової нейропатії, прогнозу ефективності кохлеарної імплантації.

1 500 грн.


Комп’ютерна об’єктивна аудіометрія методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
Обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на клацання та тональні стимули для оцінки порогів чутності при повітряному та кістковому проведенні звуку.

1 500 грн.


Отоневрологічне обстеження слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для визначення порушення розповсюдження біоелектричних потенціалів по нервовим клітинам стовбуру мозку.

1 500 грн.


КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ)


Комплексне аудіологічне обстеження дорослих
Комплекс обстежень, що включає:
- консультацію лікаря-сурдолога, отоларинголога;
- проведення суб'єктивної аудіометрії з метою оцінки стану слуху.

1000 грн.


Суб’єктивна аудіометрія з імпедансометрією
Комплекс обстежень, що включає:
- суб'єктивне обстеження слуху: визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовну аудіометрію, камертональні тести;
- тимпанометрію;
- реєстрацію акустичних рефлексів.

950 грн.


Діагностика стану середнього вуха комплексна
Комплекс обстежень, що включає:
- широкополосну тимпанометрію;
- реєстрацію акустичних рефлексів;
- тест функції слухової (Євстахієвої) труби.

750 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON


Підбір слухових апаратів.
Аналіз результатів сурдологічного обстеження, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів відповідно стану слухової функції, віку, стилю життя та побажанням пацієнта. Призначення типу та моделей слухових апаратів.

250 грн.


Комп'ютерне програмування слухових апаратів 
Комп'ютерне програмування слухового апарату за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта.

500 грн.


Комп’ютерне програмування слухових апаратів
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта.

500 грн.


Комп'ютерне програмування слухового апарата бімодально
Комп'ютерне програмування слухового апарата Oticon на неімплантованому вусі за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта з кохлеарним імплантатом.

500 грн.


Дистанційне комп’ютерне програмування слухового апарату
Комп'ютерне програмування слухового апарату за допомогою спеціального програмного забезпечення дистанційно через смартфон (за умови, якщо слуховий апарат попередньо підключений у Медичному центрі АВРОРА до програмного налаштування слухових апаратів).
Комп'ютерне програмування підтримується зі слуховими апаратами Oticon More, Oticon Opn*, Oticon Opn S, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play, Oticon Zircon, Oticon Play PX, Oticon Siya*, Oticon Real.
*Може застосовуватися також для внутрішньовушних слухових апаратів з 312 або 13 батареєю, які мають блютуз-зв'язок.

500 грн.


Дистанційне комп’ютерне програмування слухових апаратів бінаурально
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального програмного забезпечення дистанційно через смартфон (за умови, якщо слухові апарати попередньо підключені у Медичному центрі АВРОРА до програмного налаштування слухових апаратів).
Комп'ютерне програмування підтримується зі слуховими апаратами Oticon More, Oticon Opn*, Oticon Opn S, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play, Oticon Zircon, Oticon Play PX, Oticon Siya*, Oticon Real.
*Може застосовуватися також для внутрішньовушних слухових апаратів з 312 або 13 батареєю, які мають блютуз-зв'язок.

500 грн.


Верифікація програмувань слухового апарата
Виконується методом вутрішньовушних акустичних вимірювань внесеного підсилення - за медичними показаннями, на реальному вусі (real-ear measurement, REM) або на імітаторі вуха (real-ear-to-coupler difference, RECD). Надає можливість оптимального програмування слухового апарата, яке є максимального можливим при відповідному стані слуху пацієнта.

350 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ OTICON MEDICAL/NEURELEC


Підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації
Проводиться після заживлення операційного шва. Активується взаємодія мовного процесора з кохлеарним імплантатом. За допомогою спеціального програмного забезпечення встановлюються необхідні електричні параметри для електродів кохлеарного імплантата з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта для забезпечення комфортного сприймання звуків.

700 грн.


Настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарного імплантата, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальної слухової карти та створення програм для мовного процесора системи кохлеарної імплантації.

600 грн.


Огляд та перевірка роботи мовного процесора системи кохлеарної імплантації
Огляд цілісності корпусу мовного процесора системи кохлеарної імплантації, шнура, котушки, перевірка функціонування мікрофонів, органів управління та наявності сигналу з ЕМ-котушки.

250 грн.


Планова сесія комплексної реабілітації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, перевірка роботи системи кохлеарної імплантації, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання та розвитку мовлення.

2 000 грн.

 

Сурдопедагогічне обстеження
Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання даних про стан загального та мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання, необхідних для визначення шляхів корекційної роботи, прогнозування результатів комплексної слухової реабілітації та моніторингу динаміки розвитку навичок. Мета сурдопедагогічного обстеження визначається сурдопедагогом в залежності від потреб обстежуваного.

480 грн.


Консультація сурдопедагога
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, слухопротезування та вибору методів корекційно-розвивальної роботи. В залежності від потреб клієнта, консультації можуть бути проведені з питань: вибору шляхів реабілітації особи з порушенням слуху; добору й використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми розвитку навичок; вибору навчального закладу або професійної діяльності тощо.

480 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення
На занятті сурдопедагог формує навички вимовляння, розвиває слухове сприймання та мовлення. Тривалість заняття 45 хв.

360 грн.


Навчання дорослого в группі (семінар)
До розгляду на семінарах пропонуються питання: методи слухової реабілітації, розвиток слухового сприймання та мовлення осіб у щоденних ситуаціях, ефективне застосування засобів слухопротезування, навчання, професійна діяльність та соціалізація осіб з порушенням слуху. Тема семінару обирається в залежності від потреб групи. Відвідувачам надаються інформаційні матеріали.

240 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ


Зняття зліпка зовнішнього слухового ходу та вушної раковини (одне вухо)
Огляд зовнішнього слухового ходу, вушної раковини та зняття зліпка лікарем.

400 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні)

366 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні)

420 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин)

468 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні)

456 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні)

504 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин)

588 грн.


MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

504 грн.


MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

564 грн.


MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

660 грн.


PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

936 грн.


PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 014 грн.


PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 114 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 204 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 276 грн.


Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 642 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 336 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 402 грн.


Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 732 грн.


СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика завушного слухового апарата.

168 грн.


Чистка завушного слухового апарата

168 грн.


Заміна бази корпуса завушного слухового апарата

96 грн.


Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата

36 грн.


Заміна телефона завушного слухового апарата

96 грн.


Ремонт телефона завушного слухового апарата

360 грн.


СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Чистка внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата

480 грн.


Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата

1 080 грн.


СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої

120 грн.


Чистка індивідуальної вушної вкладки

36 грн.


Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої

60 грн.

Ціни на послуги дітям

Консультація лікаря-сурдолога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

900 грн.


Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

600 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога дитячого

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

900 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога дитячого (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результататів лікування, за медичними показаннями призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, призначення лікування та реабілітації, надання консультативного висновку.

600 грн.


Видалення сірчаного корка (одне вухо) або стороннього тіла з зовнішнього слухового ходу (одне вухо)

Огляд зовнішнього слухового ходу, видалення сірчаного корка або стороннього тіла інструментальне або методом промивання.

600 грн.


Зняття зліпка зовнішнього слухового ходу та вушної раковини (одне вухо)

Огляд зовнішнього слухового ходу, вушної раковини та зняття зліпка лікарем.

400 грн.


СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ (потребує поведінкової відповіді пацієнта)


Суб’єктивна аудіометрія
Обстеження слуху, що включає: визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту на аудіометричних частотах від 125 до 8000 Гц, мовну (мовленнєву) аудіометрію, камертональні тести.

500 грн.


Тональна порогова аудіометрія
Обстеження слуху методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків на аудіометричних частотах від 125 до 8000 Гц.

400 грн.


Умовно-рефлекторна аудіометрія
Обстеження слуху за допомогою формування та реєстрації умовного рефлексу на звуки для визначення порогів чутності повітрянопроведених звуків у звуковому полі.

350 грн.


Дитяча ігрова аудіометрія
Обстеження слуху у формі гри для визначення порогів чутності повітрянопроведених та кістковопроведених звуків на аудіометричних частотах від 125 до 8000 Гц.

400 грн.


ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ (не потребує поведінкової відповіді пацієнта)


Комп’ютерна об’єктивна аудіометрія методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
Обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на клацання та тональні стимули для оцінки порогів чутності при повітряному та кістковому проведенні звуку. Проводиться лікарем на діагностичному приладі у спеціально обладнаній кімнаті під час сну дитини, або коли вона перебуває у спокійному стані.

1500 грн.


Контрольна комп’ютерна об’єктивна аудіометрія методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
Повторне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для перевірки порогів чутності на декількох частотах. Виконується після проведення первинного обстеження (протягом 2-х місяців) лікарем на діагностичному приладі у спеціально обладнаній кімнаті.

1000 грн.


Електрокохлеографія (ЕКохГ)
Обстеження слухових викликаних потенціалів завитки та слухового нерва за допомогою електрода, розміщеного у слуховому ході. Проводиться за медичними показаннями для діагностики хвороби Мен'єра, слухової нейропатії, прогнозу ефективності кохлеарної імплантації.

1500 грн.


Тимпанометрія
Обстеження функції середнього вуха, ступеня рухливості барабанної перетинки та провідності слухових кісточок шляхом зміни тиску повітря в слуховому каналі. Результати дослідження дозволяють встановити тиск у середньому вусі, стан функції слухової труби, ступінь рухливості барабанної перетинки, цілісність і ступінь рухливості слухових кісточок. Проводиться тональним зондуючим сигналом з частотою: 1000 Гц -дітям віком до 12 місяців, 226 Гц - старше 12 місяців.

400 грн.


Широкополосна тимпанометрія
Обстеження барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок широкополосним зондуючим сигналом в діапозоні частот від 200 до 8000 Гц, що надає більш докладну інформацію про стан середнього вуха. Широкополосна тимпанометрія обчислює та відображає традиційні тимпанограми, широкополосну усереднену тимпанограму та графік поглинання акустичної енергії середнім вухом. Результати використовуються для поглибленої діагностики захворювань середнього вуха.

450 грн.


Реєстрація акустичних рефлексів
Обстеження середнього та внутрішнього вуха, провідних шляхів слухового аналізатора шляхом реєстрації акустичних іпсі- та контрлатеральних рефлексів м'язів середнього вуха на звукові стимули з частотами 500, 1000, 2000 та 4000 Гц.

250 грн.


Імпедансометрія
Об'єктивне обстеження, що включає:
- тимпанометрію або широкополосну тимпанометрію;
- реєстрацію акустичних рефлексів.

500 грн.


Тест функції слухової труби (ETF)
Об'єктивне обстеження стану прохідності слухової (Євстахієвої) труби.

250 грн.


Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ)
Обстеження дуже слабких звукових коливань, що виникають у завитці у відповідь на зкукову стимуляцію. Виконується для діагностики периферійних та центральних порушень слуху, слухової нейропатії, моніторінгу змін слуху при прийомі ототоксичних препаратів.

500 грн.


КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ


Комплексна діагностика слуху дитини
Комплексна діагностика слуху, що включає:
- консультацію лікаря-сурдолога, отоларинголога дитячого;
- комп’ютерну об’єктивну аудіометрію методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) - діагностичну на клацання та порогову на тональні стимули на декількох частотах при повітряному та кістковому проведенні звуку;
- дитячу ігрову або умовно-рефлекторну аудіометрію;
- діагностичну реєстрацію отоакустичної емісії (ОАЕ);
- імпедансометрію (тимпанометрію та акустичний рефлекс внутрішньовушних м'язів);
- консультацію сурдопедагога (за потреби);
- призначення слухопротезування слуховими апаратами або кохлеарними імплантами (за потреби).

2 300 грн.


Дитяча ігрова аудіометрія з імпедансометрією
Комплекс обстежень, що включає:
- суб'єктивне обстеження слуху у формі гри для визначення порогів чутності повітрянопроведених та кістковопроведених звуків;
- тимпанометрію;
- реєстрацію акустичних рефлексів.

750 грн.


Діагностика стану середнього вуха комплексна
Комплекс обстежень, що включає наступне:
- широкополосна тимпанометрія;
- реєстрація акустичних рефлексів;
- тест функції слухової (Євстахієвої) труби.

750 грн.

Скринінг слуху методом реєстрації автоматизованої отоакустичної емісіі (ОАЕ)
Об’єктивне скринінгове обстеження, що дозволяє виявити порушення слуху на ділянці від середнього вуха до зовнішніх волоскових клітин завитки. Проводиться скринінговим приладом з автоматизованим виявленням наявності ОАЕ та результатом "ПРОЙШОВ" або "НЕ ПРОЙШОВ".

500 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісіі (ОАЕ)
Об’єктивне скринінгове обстеження, що дозволяє виявити порушення слуху на ділянці від середнього вуха до зовнішніх волоскових клітин завитки. Проводиться діагностичним приладом з оцінкою результатів реєстрації ОАЕ лікарем.

500 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації автоматизованих коротколатентних слухових викликаних потенціалів (АКСВП)
Об’єктивне скринінгове обстеження методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), що дозволяє виявити порушення слуху, зумовлене патологією середнього та внутрішнього вуха, слухового нерву та стовбуру мозку. Проводиться скринінговим приладом з автоматизованим виявленням наявності КСВП та результатом "ПРОЙШОВ" або "НЕ ПРОЙШОВ". Обов'язково необхідно проводити дітям з групи ризику виникнення порушення слуху (наявність членів сім'ї з порушенням слуху, гіпербілірубінемія, передчасні пологи, неврологічні розлади, перебування у відділенні інтенсивної терапії тощо).

800 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
Об’єктивне скринінгове обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), що дозволяє виявити порушення слуху, зумовлене патологією середнього та внутрішнього вуха, слухового нерву та стовбуру мозку. Обов'язково необхідно проводити дітям з групи ризику виникнення порушення слуху (наявність членів сім'ї з порушенням слуху, гіпербілірубінемія, передчасні пологи, неврологічні розлади, перебування у відділенні інтенсивної терапії тощо).

800 грн.


Скринінг слуху дітям шкільного віку
Комплекс обстежень, що включає:
- отоскопію
- огляд зовнішнього вуха;
- тональну аудіометрію на частотах 1, 2, 4 кГц;
- тимпанометрію.

800 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON


Підбір слухових апаратів.
Аналіз результатів сурдологічного обстеження лікарем-сурдологом, отоларингологом дитячим, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів, відповідно до стану слуху та особливостей індивідуального розвитку дитини. Призначення типу та моделей слухових апаратів.

250 грн.


Комп'ютерне програмування слухових апаратів 
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального дротового або бездротового приладу та програмного забезпечення з урахуванням порогів чутності на аудіометричних частотах за даними порогових КСВП або тональної аудіометрії, віку та особливостей індивідуального розвитку дитини - монауральне (на одне вухо) або бінауральне (на обидва вуха).

500 грн.


Комп'ютерне програмування слухового апарата бімодально
Комп'ютерне програмування слухового апарата Oticon на неімплантованому вусі за допомогою спеціального провідного або безпровідного приладу та програмного забезпечення з врахуванням порогів чутності на аудіометричних частотах за даними порогових КСВП або тональної аудіометрії, віку та особливостей розвитку дитини з кохлеарним імплантатом.

500 грн.


Дистанційне комп’ютерне програмування слухових апаратів
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального програмного забезпечення дистанційно через смартфон (за умови, якщо слухові апарати попередньо підключені у Медичному центрі АВРОРА до програмного налаштування слухових апаратів).
Комп'ютерне програмування підтримується зі слуховими апаратами Oticon More, Oticon Opn*, Oticon Opn S, Oticon Xceed, Oticon Opn Play, Oticon Xceed Play, Oticon Zircon, Oticon Play PX, Oticon Siya*.
*Може застосовуватися також для внутрішньовушних слухових апаратів з 312 або 13 батареєю, які мають блютуз-зв'язок.

500 грн.


Верифікація програмувань слухового апарата.
Виконується методом внутрішньовушних акустичних вимірювань внесеного підсилення - за медичними показаннями, на реальному вусі (real-ear measurement, REM) або на імітаторі вуха (real-ear-to-coupler difference, RECD). Надає можливість оптимального програмування слухового апарата, яке необхідне для розвитку мовлення та мови дитини, яке є максимально можливим при відповідному стані слуху дитини.

350 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ OTICON MEDICAL/NEURELEC


Підключення мовного (звукового) процесора системи кохлеарної імплантації (СКІ)
Проводиться після заживлення операційного шва. Активується взаємодія мовного (звукового) процесора з кохлеарним імплантатом. За допомогою спеціального програмного забезпечення встановлюються необхідні електричні параметри роботи електродів кохлеарного імплантата з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта для забезпечення комфортного сприймання звуків.

700 грн.


Настроювання мовного (звукового) процесора системи кохлеарної імплантації (СКІ)
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарного імплантата, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальної слухової карти та створення програм для мовного процесора системи кохлеарної імплантації. Параметри завантажуються на індивідуальний носій пам'яті (flash memory) для подальшого обслуговування у сервісних центрах СКІ в Україні та за кордоном.

600 грн.


Настроювання мовних (звукових) процесорів системи кохлеарної імплантації (СКІ) білатерально
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарних імплантатів, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальних слухових карт та створення програм для мовних процесорів системи кохлеарної імплантації. Параметри завантажуються на індивідуальний носій пам'яті (flash memory) для подальшого обслуговування у сервісних центрах СКІ в Україні та за кордоном.

600 грн.


Огляд та перевірка роботи мовного (звукового) процесора системи кохлеарної імплантації (СКІ)
Огляд цілісності корпусу мовного (звукового) процесора системи кохлеарної імплантації, шнура, котушки, перевірка функціонування мікрофонів, органів управління та наявності сигналу з ЕМ-котушки.

250 грн.


Початкова сесія комплексної реабілітації з підключенням мовного (звукового) процесора системи кохлеарної імплантації (СКІ)
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, сурдопедагогічне обстеження, підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації, інструктування батьків з використання СКІ, два індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, навчання батьків ефективній взаємодії з дитиною в побутових ситуаціях для розвитку її слухомовленнєвих навичок, складання індивідуальної програми комплексної слухової реабілітації (ІПР).

2 500 грн.


Планова сесія комплексної реабілітації з системою кохлеарної імплантації (СКІ)
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, перевірка роботи системи кохлеарної імплантації, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення та навчання батьків ефективній взаємодії з дитиною для розвитку її слухомовленнєвих навичок та мови.

2 000 грн.


Сесія комплексної реабілітації з системою кохлеарної імплантації (СКІ)
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, обстеження порогів слуху у звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення, оцінка розвитку мови.

2 500 грн.


Сесія комплексної реабілітації (1 день) з системою кохлеарної імплантації (СКІ)
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, одне індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення, оцінка розвитку мови.

800 грн.

Сурдопедагогічне обстеження
Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання даних про стан загального та мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання дитини, необхідних для визначення шляхів корекційної роботи, прогнозування результатів комплексної слухової реабілітації та моніторингу динаміки розвитку навичок дитини. Мета сурдопедагогічного обстеження визначається сурдопедагогом в залежності від потреб обстежуваного.

480 грн.


Консультація сурдопедагога
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, слухопротезування та вибору методів корекційно-розвивальної роботи. В залежності від потреб батьків дітей з порушенням слуху або інших представників дитини, консультації можуть бути проведені з питань: вибору шляхів реабілітації дитини з порушенням слуху; добору й використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми розвитку навичок; вибору навчального закладу; супроводу під час навчання в загальноосвітньому закладі.

480 грн.


Дистанційна консультація сурдопедагога
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги дистанційно з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, слухопротезування та вибору методів корекційно-розвивальної роботи. В залежності від потреб батьків дітей з порушенням слуху та осіб, що супроводжують дорослих, консультації можуть бути проведені з питань: вибору шляхів реабілітації дитини з порушенням слуху; добору і використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми розвитку навичок; вибору навчального закладу; супроводу під час навчання в загальноосвітньому закладі.

420 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення
На занятті сурдопедагог формує навички вимовляння, розвиває слухове сприймання та мовлення. Тривалість заняття 45 хв.

360 грн.


Дистанційне індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення (для дітей віком від 5-ти років)
На дистанційному занятті сурдопедагог формує навички вимовляння, розвиває слухове сприймання та мовлення. Тривалість дистанційного заняття 45 хв.

360 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення з навчанням батьків
На занятті сурдопедагог формує та розвиває слухомовленнєві навички дитини за індивідуальною програмою, навчає батьків автоматизувати навички в щоденних побутових ситуаціях. Тривалість заняття 60 хв.

480 грн.


Дистанційне індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення з навчанням батьків
На дистанційному занятті сурдопедагог формує та розвиває слухомовленнєві навички дитини за індивідуальною програмою, навчає батьків автоматизувати навички в щоденних побутових ситуаціях. Тривалість дистанційного заняття 60 хв.

480 грн.


Групове заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення
На занятті сурдопедагог розвиває слухове сприймання та мовлення дитини під час її ігрової взаємодії з іншими дітьми. Тривалість заняття 45 хв.

240 грн.


Навчання батьків в групі (семінар)
До розгляду на семінарах пропонуються питання: методи слухової реабілітації, розвиток слухового сприймання та мовлення дитини у щоденних ситуаціях, ефективне застосування засобів слухопротезування, навчання та соціалізація дітей з порушенням слуху. Тема семінару обирається в залежності від потреб групи. Батькам надаються інформаційні матеріали.

240 грн.


Дистанційне навчання батьків в групі (семінар)
До розгляду на дистанційних семінарах пропонуються питання: методи слухової реабілітації, розвиток слухового сприймання та мовлення дитини у щоденних ситуаціях, ефективне застосування засобів слухопротезування, навчання та соціалізація дітей з порушенням слуху. Тема семінару обирається в залежності від потреб групи. Батькам надаються інформаційні матеріали.

240 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ


Зняття зліпка зовнішнього слухового ходу та вушної раковини (одне вухо)
Огляд зовнішнього слухового ходу, вушної раковини та зняття зліпка лікарем.

400 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні)

366 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні)

420 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин)

468 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні)

456 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні)

504 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин)

588 грн.


MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

504 грн.


MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

564 грн.


MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

660 грн.


PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

936 грн.


PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 014 грн.


PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 114 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 204 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 276 грн.


Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 642 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 336 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 402 грн.


Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 732 грн.


СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика завушного слухового апарата.

168 грн.


Чистка завушного слухового апарата

168 грн.


Заміна бази корпуса завушного слухового апарата

96 грн.


Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата

36 грн.


Заміна телефона завушного слухового апарата

96 грн.


Ремонт телефона завушного слухового апарата

360 грн.


 

СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Чистка внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата

480 грн.


Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата

1 080 грн.


 

СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої

120 грн.


Чистка індивідуальної вушної вкладки

36 грн.


Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої

60 грн.

 • uk
 • ru