Бінауральне слухопротезування: переваги дітям

Медичний центр АВРОРА® рекомендує бінауральне слухопротезування в усіх випадках, коли це можливо за медичними показаннями.

© О.В. Соколова, PhD (Отоларингологія), Ю.К. Соколов, PhD (Фізіологія людини і тварин), 2014.

По-перше, лікарі Медичного центру АВРОРА® ставлять за мету надати пацієнтам найкращу користь і максимально використовувати слух, який вони мають, для досягнення найкращої якості життя. По-друге, Медичний центр АВРОРА® суворо дотримується принципів доказової медицини – тобто, рекомендує тільки методи, доведені науковими медичними дослідженнями. Накопичений в Центрі АВРОРА® багаторічний практичний досвід успішного бінаурального слухопротезування слуховими апаратами Oticon пацієнтів різного віку – від немовлят до людей дуже похилого віку – також підтверджує переваги бінаурального слухопротезування. Саме ним присвячений цей огляд. Так само як бінауральний слух (обома вухами) має великі переваги перед монауральним слухом (одним вухом), бінауральне слухопротезування (слухові апарати на обох вухах) значно ефективніше у порівнянні з монауральним (слуховий апарат на одному вусі) – як для дітей, так і для дорослих. Бінауральне слухопротезування забезпечує значно вищу якість життя, ніж монауральне. Це виявлено та підтверджено численними науковими дослідженнями за методами доказової медицини в багатьох країнах світу.

Серед переваг бінаурального слухопротезування, доведених цими дослідженнями - наступні:

 1. Покращення розбірливості (розуміння) мовлення в тиші
 2. Покращення сприйняття мовлення в шумних умовах
 3. Локалізація джерела звуку
 4. Більш природний звук
 5. Більш комфортний звук
 6. Менша втомлюваність
 7. Можливість чути звуки з більшої відстані
 8. Краще розрізнення звуків
 9. Запобігання розвитку слухової депривації непротезованого вуха
 10. Немає негативного впливу тіньового ефекту голови
 11. Полегшення страждань від вушного шуму на обох вухах
 12. Задоволення якістю звуку.

Розглянемо детальніше ці переваги та для кого вони мають особливе значення.

 

1. Покращення розбірливості (розуміння) мовлення в тиші

 

розбірливість мовлення

При бінауральному слухопротезуванні розбірливість мовлення набагато вище, у порівнянні з монауральним. Частково це обумовлено підвищенням загальної гучності звуку, що сприймається людиною, при однаково комфортних рівнях підсиленого слуховими апаратами звуку в правому та лівому вусі. Але в набагато більшому ступені це обумовлено тим, що в аналізі дуже складних мовленнєвих звуків задіяні обидві сторони висхідних нейронних структур стовбуру головного мозку, підкоркових структур, а головне – обох півкуль головного мозку. Це пов’язане з тим, що права та ліва півкулі сприймають різні аспекти мовлення.

Одна півкуля (зазвичай ліва у правші та права у лівші) краще сприймає окремі звуки мовлення (фонеми), склади та слова. А інші півкуля (ліва у лівші та права у правші) краще сприймає просодичну інформацію (інтонацію, тип речення, емоційну інформацію) та забезпечує розуміння мовлення в цілому. Отже, тільки одночасна робота обох півкуль забезпечує цілісне сприйняття мовлення.

З іншого боку, анатомією та фізіологією слуху доведено, що в стовбурі головного мозку відбувається перехід більшості нейронів з однієї сторони на іншу, тобто, кожна півкуля головного мозку отримує більшу частину інформації від одного вуха.
Отже, повноцінне сприйняття та найкраще розуміння сенсу мовлення можливе тільки при сприйнятті обома вухами та при бінауральному слухопротезуванні.
Ця перевага бінаурального слуху важлива для всіх користувачів слуховими апаратами будь-якої вікової групи та професії.

Два слухових апарати забезпечують повноцінне сприйняття та розуміння мовлення. (Усі фото - компанії Oticon).

2. Покращення сприйняття мовлення в шумних умовах

сприйняття мовлення

Для монаурального сприйняття та розуміння мовлення необхідно, щоб рівень (сила) мовленнєвих звуків суттєво перевищував рівень шуму. А при бінауральному сприйнятті це перевищення може бути знижене на 13 дБ. Іншими словами, бінауральний слух забезпечує кращу перешкодостійкість, ніж монауральний. Це обумовлено бінауральною взаємодією нейронів слухової системи в декількох зв’язках (перехрестях) між правим та лівим висхідними слуховими шляхами на рівні стовбуру та кори головного мозку. Ще в більшому ступені, ніж у тиші, бінауральне сприйняття мовлення покращується в шумних обставинах – на фоні навколишнього мовного, виробничого та побутового шуму.

При бінауральному слухопротезуванні перевага перешкодостійкості, порівняно з монауральним слухопротезуванням, ще більша, ніж при нормальному слуху. Це пов’язано з тим, що порушення слуху, особливо сенсоневральне, викликає велику втрату перешкодостійкості слуху. Бінауральний слух та бінауральне слухопротезування відновлює перешкодостійкість у більшому ступені, ніж при нормальному слуху.

Покращення сприйняття мовлення в шумних умовах має особливе значення для тих, чий рід діяльності пов'язаний зі спілкуванням у шумі – водіям транспорту, працівникам сфери торгівлі, людям, що працюють на шумних виробництвах, знаходяться в залах засідань, беруть участь в суспільних заходах.

Два слухових апарати дозволяють набагато легше спілкуватися в умовах навколишнього шуму

3. Локалізація джерела звуку

джерела звуку

Добра локалізація джерела звуку (визначення напрямку, звідки походить звук) важлива для забезпечення безпеки, покращення розбірливості мовлення та орієнтування у просторі.

Локалізація в горизонтальній площині (спереду, позаду, праворуч або ліворуч) важливіша в житті людини, ніж локалізація у вертикальній площині. Вона можлива тільки при слуханні обома вухами, оскільки для цього мозок використовує різниці рівня (сили) звуку та фази звукового сигналу між правим та лівим вухом (міжвушні різниці) як ознаки напрямку звуку. Якщо звук потрапляє тільки до одного вуха, то жодної міжвушної різниці не існує, а отже, немає й ознак, за якими слухова система може визначити напрямок джерела звуку.

Отже, локалізація можлива тільки при слуханні обома вухами – та при бінауральному слухопротезуванні.

Переваги локалізації звуку потрібні всім, але особливо – тим, хто опиняється в ситуаціях, коли можливе наближення небезпеки зі сторони: наприклад, автомобільний (вулиця) або залізничний транспорт (вокзал, залізничний перехід /переїзд), дорожньо-будівельна техніка.

Тільки бінауральне слухопротезування забезпечує локалізацію джерела звуку, що має особливе значення у випадках, коли можливе наближення небезпеки зі сторони, наприклад, на вулиці

4. Більш природний звук

Звук моря

Так само як бінауральне слухання є більш природним для людини, так і бінауральне слухопротезування забезпечує природніший звук. Це було доведене численними психоакустичними дослідженнями, в яких піддослідні люди з двома та одним слуховим апаратом оцінювали різноманітні аспекти природності звучання мови, музики та звуків природи.

При бінауральному слухопротезуванні всі звуки сприймаються природніше

5. Більш комфортний звук

Гра в м'яч

Завдяки фізіологічному явищу бінауральної сумації гучності, підсилення та вихідний рівень (сила підсиленого звуку) кожного слухового апарата можу бути зменшені на 3-6 дБ. Нібито невелике зниження, але при сенсоневральному порушенні слуху воно практично подвоюється по гучності внаслідок такого явища як прискорене зростання гучності.

Таке зниження підсилення та вихідного рівня апаратів зменшує навантаження на праве та ліве вухо, у порівнянні з одним апаратом, забезпечує комфортніше сприйняття гучних звуків. Також при цьому знижується ризик виникнення акустичних спотворень у слуховому апараті та акустичного зворотного зв’язку (свисту) слухового апарата.

Переваги більш комфортного звуку особливо важливі для тих, хто має підвищену чутливість до комфортності звуку, відчуває сильний дискомфорт від гучних звуків.

При бінауральному слухопротезуванні навіть найгучніші звуки сприймаються комфортніше

6. Менша втомлюваність

Діти в школі

Дуже важливий наслідок покращення розбірливості мовлення, перешкодостійкості слуху та комфортності звуку при бінауральному слухопротезуванні – людині доводиться значно менше напружуватися та прислухатися, щоб зрозуміти мовлення та сприйняти інші корисні звуки. В результаті, при бінауральному слухопротезуванні суттєво знижується напруга та стомлюваність, зберігається життєва енергія.

Ця перевага особливо важлива для тих пацієнтів, чия діяльність вимагає частого спілкування та слухання – наприклад, учнів шкіл, студентів коледжів, університетів, керівників усіх рівнів, бізнесменів, політичних та суспільних діячів.

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність та зберігає життєву енергію

7. Можливість чути звуки з більшої відстані

Студенти в університеті

Бінауральне слухопротезування в декілька разів збільшує «глибину звуку» – тобто, відстань, на якій можна почути звуки. Наприклад, голос, який був би ледве чутним на відстані 3 метрів з одним слуховим апаратом, може добре сприйматися з двома слуховими апаратами на відстані 10 метрів – при однаковому підсиленні та вихідних рівнях підсиленого звуку.

Ця перевага бінаурального слуху може бути особливо важливою для тих, кому доводиться слухати з великої відстані, не маючи змоги підійти ближче до людини, що говорить – наприклад, учням шкіл, студентам коледжів та університетів, а також учасникам нарад, відвідувачам концертів, прихожанам на богослужінні в храмі.

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність та зберігає життєву енергію

8. Краще розрізнення звуків

 

діти вчатьсяПри бінауральному слухопротезуванні як мовленнєві, так і не мовленнєві звуки розрізняються слухачем набагато краще, ніж при монауральному слухопротезуванні, при якому різні звуки можуть сприйматися дуже подібними, і розрізнити їх буває важко.

Добре розрізнення звуків важливе для всіх, але особливо – для дітей, які пізнають світ звуків. При цьому в дітей утворюються та закріплюються в корі головного мозку асоціації батьків та інших людей з їхніми голосами, а також тварин, предметів та природних явищ – зі звуками, які вони видають. Таким чином діти вчаться впізнавати людей за їх голосами, а все довкілля – за звуками.

Бінауральне слухопротезування покращує розрізнення звуків

9. Запобігання розвитку слухової депривації непротезованого вуха

Xceed Play

Слуховою деривацією називають суттєве погіршення сприйняття звуку та розбірливості мовлення, що виникає з боку непротезованого вуха у випадках тривалого користування тільки одним (монауральним) слуховим апаратом та обумовленої цим відсутності постійної звукової стимуляції в непротезованому вусі.

При слуховій деривації виникають функціональні та органічні зміни в центральних відділах органу слуху, що перешкоджають повноцінному аналізові складних звуків та сприйняттю мовлення. У випадках сильної слухової деривації в пацієнтів, що дуже довго носили один слуховий апарат, бінауральне слухопротезування може бути мало успішним.

Ризик слухової деривації особливо високий у немовлят та дітей раннього і дошкільного віку. Тому запобігання слуховій депривації має особливе значення для дітей цих вікових груп, і бінауральне слухопротезування критично необхідне для них в усіх випадках, коли немає медичних протипоказань.

Бінауральне слухопротезування знижує напругу, стомлюваність та зберігає життєву енергію

10. Немає негативного впливу тіньового ефекту голови

Спілкування у школі

Тіньовий ефект голови полягає на тому, що звуки, джерело яких розміщене не прямо спереду або ззаду від слухача, а праворуч або ліворуч, потрапляють до дальнього вуха ослабленими на 3 дБ у низькочастотній частині спектру та на 16 дБ – у високочастотній, у порівнянні з ближчим вухом.

Таким чином, якщо людина носить один слуховий апарат, тіньовий ефект голови суттєво ослабляє мовлення та інші корисні звуки, що потрапляють на мікрофон слухового апарата з протилежного боку.

При бінауральному слухопротезуванні слухові апарати є на обох вухах, тобто, по обидва боки голови, і негативний вплив тіньового ефекту голови усувається, забезпечуючи сприйняття звуків з усіх боків. Більш того, тіньовий ефект голови використовується слуховою системою для локалізації звуків. Ця перевага важлива для людей усіх вікових груп та професій.

Бінауральне слухопротезування забезпечує сприйняття звуків з усіх напрямків

11. Полегшення страждань від вушного шуму на обох вухах

Багато людей страждають від вушного шуму – чують звуки, що генеруються органом слуху. Походження вушного шуму до цього часу досліджується, а найбільш ефективним методом полегшення страждань від нього є маскування сильнішими звуками, підсиленими слуховими апаратами. Але при монауральному слухопротезуванні вушний шум на стороні непротезованого вуха продовжує непокоїти. Клінічні дослідження в таких пацієнтів продемонстрували, що половина пацієнтів з вушним шумом відмічають зниження інтенсивності вушного шуму при використанні двох слухових апаратів (бінауральному слухопротезуванні).
Маскування суб’єктивного шуму важливе для пацієнтів, що страждають на нього.

Бінауральне слухопротезування полегшує страждання від вушного шуму на обох вухах

12. Задоволення якістю звуку

В серії психоакустичних досліджень у піддослідних пацієнтів різного віку та з різною тривалістю користування слуховими апаратами оцінювали загальну «якість звуку» та «легкість сприйняття» в їх власному суб’єктивному розумінні. Для виключення впливу неоднакових апаратів та налаштувань гучності на оцінку якості звуку, в цих дослідженнях, по-перше, використовувалися однакові слухові апарати, які пацієнти носили на правому та лівому вусі. По-друге, налаштовувалася однакова суб’єктивна гучність як бінаурально, так і монаурально.

В усіх групах пацієнти продемонстрували більше задоволення «якістю звуку» та «легкість сприйняття» звуків з двома слуховими апаратами (бінаурально), ніж з одним (монаурально). Ця перевага важлива для всіх пацієнтів, а особливо для тих, хто цінує якість звуку та легкість сприйняття.

Задоволення якістю звуку при бінауральному слухопротезуванні значно вище

Останні статті

Слухові апарати Oticon для дітей: суперпристрої, які витримують будь-які випробування

Багато людей сприймають слухові апарати як вирок. Зокрема, це стосується батьків, яким важко змиритися з думкою, що їхня дитина має порушення слуху. Не варто засмучуватися, адже сучасні слухові апарати можуть компенсувати втрату слуху. А передові технології роблять їх використання максимально комфортним і довгостроковим.
Читати далі

Слухові апарати: коли варто носити й коли не потрібно

Коли ви вперше вдягаєте один або два слухові апарати та розумієте, яка це насолода — чути всі навколишні звуки, може статися так, що ви більше ніколи не захочете їх знімати.
Читати далі

Як працювати та займатися улюбленою справою попри порушення слуху

Перший момент, на який треба звернути увагу, якщо ви маєте порушення слуху та шукаєте роботу. Окресліть для себе сфери, в яких працювати вам буде комфортно. Робота в шумних умовах навряд чи вам підійде.
Читати далі
 • uk
 • ru