Кохлеарна імплантація крок за кроком

Прийом у спеціалізованому медичному центрі

Лікар загальної практики, ЛОР або сурдолог скеровує пацієнта до медичного центру слухової реабілітації, який має ліцензію на медичну сурдологічну практику. У такому Центрі працює група фахівців різних спеціальностей, у тому числі:

 • Лікар-сурдолог, який спеціалізується на діагностиці порушень слуху та обстеження слухової функції
 • Слухопротезист, аудіолог, який відповідає за настроювання звукового процесора
 • Сурдопедагог, який відповідає за оцінку мовленнєвих здібностей пацієнта, подальші заняття за ним та реабілітацію
 • Психолог, який оцінює психологічну готовність пацієнта до процедури кохлеарної імплантації

Обстеження

Міждисциплінарна команда фахівців виконує необхідні тести та обстеження, щоб виявити потребу пацієнта у кохлеарній імплантації та відсутність протипоказань.

Ці тести включають в себе:

 • Детальне аудіологічне обстеження слухових можливостей та стану слухового нерва
 • Обстеження загального стану здоров’я
 • КТ або МРТ внутрішнього вуха
 • Психологічне обстеження: оцінка мотивацій та очікувань самого пацінта та/або членів його родини
 • Оцінка мовних та мовленнєвих навичок пацієнта

Хірургічне втручання

Щоб вживити кохлеарний імплантат, потрібне хірургічне втручання, що виконується в медичних закладах, які мають медичну ліцензію на хірургічні операції.

Як і інші види хірургічних втручань, кохлеарна імплантація несе за собою ризики, головним чином пов’язані з застосуванням наркозу. Незважаючи на це, процедура кохлеарної імплантації безпечна та перевірена практикою.

Пацієнтові вводиться загальний або місцевий наркоз, після чого хірург робить надріз в завушній зоні та вводить кохлеарний імплантат під шкіру.

Для фіксації приймача імплантату застосовуються різні хірургічні техніки, в залежності від типу імплантату. Щоб ввести до завитки електродну решітку, у завитці робиться невеличкий отвір.

Перед тим, як закрити розріз та завершити операцію, проводиться інтраопераційне тестування, яке показує як функціонує імплантат.

Період відновлення

Пацієнт перебуває в лікарні, зазвичай, протягом декількох днів після операції.

Період заживлення триває від 3 до 5 тижнів, після чого за вухом залишається невеличкий та непомітний шрам, який закриває волосся. Протягом цього часу більшість пацієнтів можуть займатися звичайними справами. Однак чути на проопероване вухо вони все ще не зможуть. Протягом періоду відновлення пацієнт продовжує застосовувати слуховий апарат на неоперованому вусі.

Підключення та перші звуки

Для функціонування імплантату необхідно під’єднати до нього звуковий процесор. Підключення звукового процесора здійснюється після періоду відновлення. Аудіолог здійснює індивідуальне настроювання процесора. Тепер пацієнт вперше почує з системою кохлеарної імплантації навколишні звуки.

За допомогою спеціальної комп’ютерної програми аудіолог визначає індивідуальні межі подразнення для кожного електрода - створює так звану “звукову карту”, щоб пацієнт чув якомога чіткіше та комфортніше.

Реакція кожного пацієнта на звук під час підключення є унікальною. Однак, здебільшого, має пройти деякий проміжок часу, щоб мозок адаптувався до нових слухових відчуттів та навчився розпізнавати звуки.

Настроювання та реабілітація

Для отримання найбільших переваг від кохлеарної імплантації, успішного використання слухових можливостей пацієнта важливо в післяопераційний період включитися в программу слухової реабілітації, яка складається з настроювання звукового процесора, його технічного супроводження, занять з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення, комунікативних навичок. Покращення слуху кожного пацієнта тісно пов’язане з зусиллями, які докладає він та члени його родини.

На початку післяопераційної реабілітації настроювання звукового процесора відбуваются часто, потім оптимізації настроювань стають менш частими. У підсумку, рекомендується відвідувати сеанс настроювань раз на рік - для моніторингу успішності та виконання тонких настроювань.

 • uk
 • ru