Слухопротезування

Слухопротезування - вид медичної сурдологічної допомоги дітям і дорослим з порушенням слуху шляхом компенсації такого порушення за допомогою слухових апаратів (СА), приладдя та допоміжних пристроїв до них.

В Україні та розвинених країнах слухопротезування вважають лікуванням, а слухові апарати - медичними виробами.

Мета слухопротезування - досягнення найкращого сприйняття оточуючих звуків і чіткість мовлення, і, таким чином, найкращої якості життя з наявним у пацієнта слухом. Ця мета досягається шляхом найбільш точної відповідності конструкції, дизайну, функцій і властивостей слухового апарату характеру порушення слуху та слухової проблеми, віком, видом діяльності, умовами життя, індивідуальних потреб і особливостей, а також даними медичної діагностики вуха та слуху.

Ефективність слухопротезування - ступінь відновлення соціальної функції слуху, перш за все можливостей слухомовного спілкування. Для ефективності слухопротезування здійснюється після ретельної медичної діагностики слуху, в поєднанні з медикаментозним лікуванням, постійним лікарським наглядом (диспансеризацією), а у дітей - також сурдопедагогічним слухомовним розвитком.

Процес слухопротезування включає призначення лікарем користування слуховими апаратами та інші методи лікування, вибір типу і моделі СА, зняття лікарем зліпка зовнішнього вуха і або виготовлення з цього зліпку вуха індивідуального апарату, або анатомічно-комфортну встановлення стандартного слухового апарата за допомогою індивідуальної вушної вкладки, виготовленої за зліпком вуха, програмування (цифрове налаштування), вимір створюваного апаратом звуку безпосередньо в вусі (верифікація СА), перевірка сприймання мовлення та інших звуків через СА, перевірка відсутності дискомфорту та свисту (в разі невірного встановлення або програмування), перевірка взаємодії слухових апаратів між собою ( при використанні слухових апаратів з бінауральною взаємодією) і з допоміжними пристроями (наприклад, такими як ConnectLine), рекомендації лікаря та навчання користуванню і адаптації до апарату, а у дітей - також розвиток слухового сприймання та мовлення сурдопедагогом.

Слухопротезують обидва вуха (бінауральне слухопротезування) у всіх випадках, коли немає протипоказань для бінаурального слухопротезування.

Вік слухопротезування не обмежений, але на практиці слухопротезування можливе у новонароджених та немовлят віком 3-6-ти місяців - тоді, коли у них виявлено порушення слуху (слуховим скринінгом) і проведена ретельна діагностика слуху. У практиці Медичного центру Аврора ™ ми рекомендуємо такі ж цільові терміни, як і програми раннього виявлення та допомоги дітям з порушенням слуху Канади, США, Великобританії, Данії та інших розвинених країнах:

  • Слуховий скринінг – протягом 1-го місяця після народження

  • Раня діагностика слуха – до 3-х місяців

  • Слухопротезування – до 6-ти місяців

Світова і наша багаторічна практика показали, що діти, слухопротезувані правильно і зазначені терміни, досягали найкращих результатів слухомовного розвитку, освіти, і соціально-трудових успіхів - нарівні з їх нормально чуючими однолітками.

перевірка слуху дитині

Невдачі слухопротезування - це випадки, коли ефективність слухопротезування невисока. Найчастіше вони пов'язані з неповною, неякісною, або навіть помилковою діагностикою, наприклад, викликаною помилками аудиометрії.

Приклади невірної діагностики, що призвели до неефективного слухопротезування:

  • При аудіометрії не виміряли поріг слухового дискомфорту (неприємно гучних звуків) і рекомендували занадто потужний СА або СА без компресії звуку, що викликає неприємні відчуття (дискомфорт) або навіть біль.
  • Не виконали імпедансометрію і не виявили захворювання середнього вуха, що ускладнює проведення звуку і знижує його гучність, і рекомендували занадто слабкий слуховий апарат, який не дає пацієнтові очікуваного результату.
  • Обстежили дитину методами імпедансометрії, отоакустичної емісії та коротколатентних слухових викликаних потенціалів тільки на щілчкові багатосмугові звукові стимули. Але не оцінили пороги чутності на аудіометричних частотах. В результаті, налаштували посилення слухового апарату дуже приблизно, але точний підбір і налаштування частотної характеристики слухового апарату виявилися неможливими через відсутність необхідних для цього даних порогів чутності на аудіометричних частотах.

Невірна діагностика може призводити навіть до протилежного результату - погіршення слуху. Наприклад, до нас на прийом привели дитину з потужними СА, які дитині не допомагали. Ретельною діагностикою об'єктивними методами ми встановили, що у дитини була повністю збережена функція середнього та внутрішнього вуха, але було встановлено центральне порушення слуху, яке вимагало зовсім іншої тактики реабілітації. В такому випадку потужний СА не тільки не допомагав, але міг пошкодити чутливі волоскові клітини внутрішнього вуха. На щастя, точна діагностика допомогла цьому запобігти.

Саме тому Медичний центр АВРОРА ™ так ретельно підходить до діагностики слуху.

Невисока ефективність слухопротезування може бути обумовлена також невірним вибором типу і моделі СА, поганим програмуванням (налаштуванням) СА, некомфортною вушною вкладкою, спотворенням звуку слуховим апаратом або вушною вкладкою, поганою вентиляцією вуха через вушну вкладку, і багатьма іншими факторами.

Саме тому в Медичному центрі АВРОРА ™ слухопротезування проводить досвідчений лікар- сурдолог за участю слухопротезиста (акустика), медсестри, а у дітей - також і сурдопедагога. Досягти відповідності властивостей СА особливостям слуху допомагають досвідчені фахівці, які виготовляють в нашій спеціалізованій лабораторії індивідуальні СА і індивідуальні вушні вкладки - по знятим лікарем зліпкам вуха і даними аудіометрії. І тому в Медичному центрі АВРОРА ™ використовуються відповідні віку методики підбору та програмування (налаштування) слухових апаратів, ефективність яких для дітей і дорослих підтверджена доказовою медициною і які реалізовані в спеціальній комп'ютерній програмі Oticon Genie. А чи правильно встановлений слуховий апарат пацієнтові, підтверджується інструментальною верифікацією за допомогою Аналізатора слухових апаратів на реальному вусі (in situ), а у самих маленьких - на імітаторі вуха.

За додатковою інформацією про діагностику слуху звертайтеся до Медичного центру АВРОРА©.

Запис на прийом до Медичного центру: (044) 333-43-10

Запис на прийом по SMS: (050) 382-4195, (098) 120-4516

Запис на прийом через Viber: (050) 382-4195

Запис на прийом по e-mail: clinica@aurora.ua

Наші переваги

Спеціалізація та професіоналізм з 1991 року

Спеціалізований медичний центр слухової допомоги

Сертифікати якості надання медичної допомоги

Повний комплекс слухової допомоги для пацієнтів всіх вікових груп

Ефективність та безпека

Запишіться на прийом

Заповніть форму і ми з Вами зв'яжемося

Залиште відгук

Задайте питання

Запис на прийом

  • uk
  • ru