Слухопротезування

Слухопротезування - вид медичної сурдологічної допомоги дітям і дорослим з порушенням слуху шляхом компенсації такого порушення за допомогою слухових апаратів (СА), приладдя та допоміжних пристроїв до них.

В Україні та розвинених країнах слухопротезування вважають лікуванням, а слухові апарати - медичними виробами.

Мета слухопротезування - досягнення найкращого сприйняття оточуючих звуків і чіткість мовлення, і, таким чином, найкращої якості життя з наявним у пацієнта слухом. Ця мета досягається шляхом найбільш точної відповідності конструкції, дизайну, функцій і властивостей слухового апарату характеру порушення слуху та слухової проблеми, віком, видом діяльності, умовами життя, індивідуальних потреб і особливостей, а також даними медичної діагностики вуха та слуху.

Ефективність слухопротезування - ступінь відновлення соціальної функції слуху, перш за все можливостей слухомовного спілкування. Для ефективності слухопротезування здійснюється після ретельної медичної діагностики слуху, в поєднанні з медикаментозним лікуванням, постійним лікарським наглядом (диспансеризацією), а у дітей - також сурдопедагогічним слухомовним розвитком.

Процес слухопротезування включає призначення лікарем користування слуховими апаратами та інші методи лікування, вибір типу і моделі СА, зняття лікарем зліпка зовнішнього вуха і або виготовлення з цього зліпку вуха індивідуального апарату, або анатомічно-комфортну встановлення стандартного слухового апарата за допомогою індивідуальної вушної вкладки, виготовленої за зліпком вуха, програмування (цифрове налаштування), вимір створюваного апаратом звуку безпосередньо в вусі (верифікація СА), перевірка сприймання мовлення та інших звуків через СА, перевірка відсутності дискомфорту та свисту (в разі невірного встановлення або програмування), перевірка взаємодії слухових апаратів між собою ( при використанні слухових апаратів з бінауральною взаємодією) і з допоміжними пристроями (наприклад, такими як ConnectLine), рекомендації лікаря та навчання користуванню і адаптації до апарату, а у дітей - також розвиток слухового сприймання та мовлення сурдопедагогом.

Слухопротезують обидва вуха (бінауральне слухопротезування) у всіх випадках, коли немає протипоказань для бінаурального слухопротезування.

Вік слухопротезування не обмежений, але на практиці слухопротезування можливе у новонароджених та немовлят віком 3-6-ти місяців - тоді, коли у них виявлено порушення слуху (слуховим скринінгом) і проведена ретельна діагностика слуху. У практиці Медичного центру Аврора ™ ми рекомендуємо такі ж цільові терміни, як і програми раннього виявлення та допомоги дітям з порушенням слуху Канади, США, Великобританії, Данії та інших розвинених країнах:

  • Слуховий скринінг – протягом 1-го місяця після народження

  • Раня діагностика слуха – до 3-х місяців

  • Слухопротезування – до 6-ти місяців

Світова і наша багаторічна практика показали, що діти, слухопротезувані правильно і зазначені терміни, досягали найкращих результатів слухомовного розвитку, освіти, і соціально-трудових успіхів - нарівні з їх нормально чуючими однолітками.

a83801b7b528dc0607410883e6df63ed

Невдачі слухопротезування - це випадки, коли ефективність слухопротезування невисока. Найчастіше вони пов'язані з неповною, неякісною, або навіть помилковою діагностикою, наприклад, викликаною помилками аудиометрії.

Приклади невірної діагностики, що призвели до неефективного слухопротезування:

  • При аудіометрії не виміряли поріг слухового дискомфорту (неприємно гучних звуків) і рекомендували занадто потужний СА або СА без компресії звуку, що викликає неприємні відчуття (дискомфорт) або навіть біль.
  • Не виконали імпедансометрію і не виявили захворювання середнього вуха, що ускладнює проведення звуку і знижує його гучність, і рекомендували занадто слабкий слуховий апарат, який не дає пацієнтові очікуваного результату.
  • Обстежили дитину методами імпедансометрії, отоакустичної емісії та коротколатентних слухових викликаних потенціалів тільки на щілчкові багатосмугові звукові стимули. Але не оцінили пороги чутності на аудіометричних частотах. В результаті, налаштували посилення слухового апарату дуже приблизно, але точний підбір і налаштування частотної характеристики слухового апарату виявилися неможливими через відсутність необхідних для цього даних порогів чутності на аудіометричних частотах.

Невірна діагностика може призводити навіть до протилежного результату - погіршення слуху. Наприклад, до нас на прийом привели дитину з потужними СА, які дитині не допомагали. Ретельною діагностикою об'єктивними методами ми встановили, що у дитини була повністю збережена функція середнього та внутрішнього вуха, але було встановлено центральне порушення слуху, яке вимагало зовсім іншої тактики реабілітації. В такому випадку потужний СА не тільки не допомагав, але міг пошкодити чутливі волоскові клітини внутрішнього вуха. На щастя, точна діагностика допомогла цьому запобігти.

Саме тому Медичний центр АВРОРА ™ так ретельно підходить до діагностики слуху.

Невисока ефективність слухопротезування може бути обумовлена також невірним вибором типу і моделі СА, поганим програмуванням (налаштуванням) СА, некомфортною вушною вкладкою, спотворенням звуку слуховим апаратом або вушною вкладкою, поганою вентиляцією вуха через вушну вкладку, і багатьма іншими факторами.

Саме тому в Медичному центрі АВРОРА ™ слухопротезування проводить досвідчений лікар- сурдолог за участю слухопротезиста (акустика), медсестри, а у дітей - також і сурдопедагога. Досягти відповідності властивостей СА особливостям слуху допомагають досвідчені фахівці, які виготовляють в нашій спеціалізованій лабораторії індивідуальні СА і індивідуальні вушні вкладки - по знятим лікарем зліпкам вуха і даними аудіометрії. І тому в Медичному центрі АВРОРА ™ використовуються відповідні віку методики підбору та програмування (налаштування) слухових апаратів, ефективність яких для дітей і дорослих підтверджена доказовою медициною і які реалізовані в спеціальній комп'ютерній програмі Oticon Genie. А чи правильно встановлений слуховий апарат пацієнтові, підтверджується інструментальною верифікацією за допомогою Аналізатора слухових апаратів на реальному вусі (in situ), а у самих маленьких - на імітаторі вуха.

За додатковою інформацією про діагностику слуху звертайтеся до Медичного центру АВРОРА©.

Запис на прийом до Медичного центру: (044) 333-43-10

Запис на прийом по SMS: (050) 382-4195, (098) 120-4516

Запис на прийом через Viber: (050) 382-4195

Запис на прийом по e-mail: clinica@aurora.ua

Наші переваги

Спеціалізація та професіоналізм з 1991 року

Спеціалізований медичний центр слухової допомоги

Сертифікати якості надання медичної допомоги

Повний комплекс слухової допомоги для пацієнтів всіх вікових груп

Ефективність та безпека

Запишіться на прийом

Left

Залишилися питання?

Для того, щоб отримати  консультацію, просто заповніть форму.

Довіртеся нам і ви не залишитеся наодинці зі своєю проблемою. Не відмовляйте собі у повноцінному житті!

Почати чути ніколи не пізно! Ви чуєте?

Залиште відгук

Задайте питання

Запис на прийом

  • ua
  • ru