Види діагностики слуху у дітей (науковий опис)

Методи обстеження слуху у дітей раннього віку поділяються на 2 групи.

© Олена Соколова, PhD (Отоларингологія)

 • Поведінкова аудіометрія  – спостереження за реакціями, змінами поведінки дитини при подачі звуку. До поведінкової аудіометрії належать:
 • Безумовно-рефлекторний метод – базується на спостереженні за безумовними реакціями дитини на звук.
 • Умовно-рефлекторні методи – базуються на виробленні умовних рефлексів на звукову стимуляцію (виробленні рухової, поведінкової або словесної реакції на звук).
 • Об’єктивні (фізіологічні) методи обстеження - вимірювання фізичних параметрів або реєстрація фізіологічних реакцій слухового аналізатора на звукові стимули. Об’єктивні методи дослідження не потребують активної участі самого пацієнта в процесі обстеження, можуть виконуватися під час сну або під наркозом

 

Поведінкова аудіометрія

 

Безумовно-рефлекторний метод

У дітей в віці до 7 місяців стан слуху перевіряють шляхом оцінки безумовних рефлекторних реакцій на звук. У деяких випадках безумовно-рефлекторну аудіометрію виконують дітям старшого віку, якщо інші поведінкові методи дослідження слуху (умовно-рефлекторну або ігрову аудіометрію) виконати не вдається. Безумовно-рефлекторну аудіометрію виконують з застосуванням генераторів звуку, педіатричних ручних аудіометрів, побутових предметів, що видають звуки, «шумних» іграшок (брязкальця, барабани, іграшки, що пищать).

 

Малюнок 1. Безумовно-рефлекторна аудіометрія за допомогою ручного педіатричного аудіометра PA5 виробництва Interacoustics, Данія.

У відповідь на звукову стимуляцію лікар або медсестра спостерігають наявність або відсутність безумовних рефлекторних реакцій дитини на звук, основні з яких наведені нижче:

 • рефлекс Моро - смикання руками й ногами, дитина простягає руки й ноги, а потім знову підтягує їх до тіла;
 • кохлеопальпебральний рефлекс – стискання повік при заплющених очах або швидке закривання повік при відкритих очах;
 • дихальний рефлекс – після глибокого вдихання йде 5–10-секундна затримка дихання, після якої дихання знову нормалізується;
 • ауропальпебральний рефлекс Бехтєрєва – блимання та активність повік;
 • ауропупілярний рефлекс Шуригіна – розширення зіниці.

 

Безумовні рефлекси новонароджених згасають у віці приблизно 3–5 місяців, і починають розвиватися перші орієнтувальні реакції. При виконанні безумовно-рефлекторної аудіометрії дітям старше 6-7 місяців слід звернути увагу на зміни поведінки у відповідь на акустичні сигнали, наприклад:

 • зміни міміки;
 • поворот або рухи голови;
 • рухи очима або бровами;
 • смоктальна активність – завмирання або посилене смоктання;
 • зміни дихання, рухи руками та/або ногами.

Безумовно-рефлекторна аудіометрія має суттєві недоліки. Реакція дитини на звук залежить від стану дитини: вона може відрізнятися, якщо дитина голодна, вередує, спить або хоче спати. Багато дітей (в тому числі й нормальночуючі) реагують тільки на гучні звуки, що не дозволяє точно визначити пороги слуху.

Результати безумовно-рефлекторної аудіометрії мають орієнтувальний характер.

Умовно-рефлекторні методи

 

Умовно-рефлекторна аудіометрія

Умовно-рефлекторну аудіометрію виконують дітям у віці від 7-8 місяців до 3 років.

В Медичному центрі АВРОРА® умовно-рефлекторну аудіометрію виконують у звуковому полі за допомогою унікального комп’ютерного дитячого ігрового аудіо метричного комплексу (ДІАК). Він складається з клінічного аудіометра Interacousrics, двох гучномовців, підключених до зовнішнього входу аудіометра та розміщених на спеціальній підставці праворуч і ліворуч від місця, де знаходиться обстежувана дитина, на відстані 1 м від голови. До комплекту установки також входять два монітори, розміщені праворуч і ліворуч від обстежуваної дитини, на екрані яких час від часу демонструються анімовані зображення для формування в дитини умовного рефлексу на звук. У дитини виробляють умовний рефлекс на звук, привчаючи її повертати голову в бік, звідки долинає звук. Для підкріплення рефлексу використовують монітор з анімованими зображеннями, що з’являються на ньому. Результати умовно-рефлекторної аудіометрії в меншому ступені залежать від стану дитини, порівняно з результатами безумовно-рефлекторної аудіометрії.

Метод умовно-рефлекторної аудіометрії дозволяє визначити частотнозалежні пороги чутності для лівого та правого вуха.

Малюнок 2. Умовно-рефлекторна аудіометрія в Медичному центрі АВРОРА® 

 Дитяча ігрова аудіометрія

Ігрова аудіометрія застосовується для обстеження слуху в дітей у віці від 3 до 7 років. Для виконання обстеження слуху за методом ігрової аудіометрії дітей спочатку вчать слухати звуки та реагувати на них участю в ігровій ситуації: перекладати кубики з однієї коробки до іншої, знімати або нанизувати кільця пірамідки. Дослідження порогів чутності починають після того, як переконаються, що дитина розуміє завдання і здатна його виконати. Звуки, що генеруються аудіометром, потрапляють до вуха дитини через головні або кісткові телефони.

Ігрова аудіометрія дозволяє визначити частотнозалежні пороги чутності звуків при повітряному та кістковому звукопроведенні для кожного вуха.

Малюнок 3. Ігрова аудіометрія

 

Об’єктивні методи обстеження слуху, їх фізіологічний сенс та діагностична цінність

 

До об’єктивних методів обстеження слуху, що застосовуються в педіатричній аудіології, належать:

Імпедансна аудиометрія - вимірювання акустичної провідності середнього та внутрішнього вуха у відповідь на звук.

Тимпанометрія – вимірювання значень акустичної провідності шляхом вимірювання тиску повітря в зовнішньому слуховому ході. Для виконання тесту акустичний зонд з вушною вкладкою розміщують у зовнішньому слуховому ході. При цьому тиск у зовнішньому слуховому проході міняється від + 200 мм до – 400 мм  водяного стовпа. Прилад реєструє зміни параметрів звуку, що відбивається від барабанної перетинки. Якщо дитина поводиться спокійно, це обстеження займає менше хвилини.

Результати тимпанометрії застосовуються для оцінки стану рухливості барабанної перетинки, середнього вуха та ланцюга слухових кісточок.

Акустична рефлексометрія  - вимірювання значень акустичної провідності структур зовнішнього та середнього вуха при скороченні стрем’ячкового м’язу середнього вуха, викликаному гучними звуками.

Результати акустичної рефлексометрії застосовуються для діагностики кондуктивного та сенсоневрального порушення слуху, ураження слухового нерву, стовбуру головного мозку, лицьового нерву.

Малюнок 4. Імпедансометрія у Медичному центрі Аврора®

 

Реєстрація викликаної отоакустичної емісії (ОАЕ) – реєстрація дуже слабких звукових коливань, що генеруються зовнішніми волосковими клітинами внутрішнього вуха у відповідь на звукову стимуляцію. ОАЕ реєструють у дитини в спокійному стані за допомогою зонду, який розміщується в зовнішньому слуховому ході. Обстеження безболісне, триває від 30 секунд до 3 хвилин.

Результати реєстрації викликаної отоакустичної емісії застосовуються для оцінки стану зовнішніх волоскових клітин внутрішнього вуха.

 

Малюнок 5. Реєстрація викликаної отоакустичної емісії за допомогою модульного пристрою Titan, виробництва Interacoustics, (Данія). 

 

Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) – виявлення електрофізіологічної активності внутрішніх волоскових клітин завитки внутрішнього вуха, слухового нерву і стовбуру головного мозку у відповідь на звукові стимули.

Результаты регистрации КСВП исРезультати реєстрації КСВП застосовуються для скринінгу слуху новонароджених та дітей молодшого віку, виявлення синдрому слухової нейропатії, діагностики центральних та периферійних порушень органу слуху, оцінки порогів чутності аудіометричних частот.пользуются для скрининга слуха новорожденных и детей младшего возраста, выявления синдрома слуховой нейропатии,

Вищенаведені види діагностики слуху новонароджених, немовлят та дітей дошкільного віку є обов’язковими складовими комплексної об’єктивної діагностики слуху. Аналіз результатів тестів дозволяє лікареві виявити характер порушення слуху, визначити ступінь порушення слуху та розробити правильну тактику лікування і слухомовної реабілітації дитини, правильно підібрати та налаштувати слухові апарати.

Окремі тести можуть виконуватися дітям за направленням лікарів-отоларингологів, сурдологів, неонатологів, педіатрів, лікарів Медичного центру АВРОРА® для уточнення діагнозу, скринінгу слуху, спостереження за динамікою лікування дитини, наприклад, при гострому отиті.

Дорогі батьки! Своєчасна професійна діагностика слуху у дітей дозволяє вчасно та правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини, допоможе дитині з порушенням слуху опанувати мову та стати повноцінним членом суспільства.

Наш багаторічний досвід надання висококваліфікованої слухової допомоги дітям прийде вам на допомогу.

 

За додатковою інформацією щодо комплексної об’єктивної діагностики слуху в дітей звертайтеся до Медичного центру АВРОРА®.

Останні статті

Слухові апарати Oticon для дітей: суперпристрої, які витримують будь-які випробування

Багато людей сприймають слухові апарати як вирок. Зокрема, це стосується батьків, яким важко змиритися з думкою, що їхня дитина має порушення слуху. Не варто засмучуватися, адже сучасні слухові апарати можуть компенсувати втрату слуху. А передові технології роблять їх використання максимально комфортним і довгостроковим.
Читати далі

Слухові апарати: коли варто носити й коли не потрібно

Коли ви вперше вдягаєте один або два слухові апарати та розумієте, яка це насолода — чути всі навколишні звуки, може статися так, що ви більше ніколи не захочете їх знімати.
Читати далі

Як працювати та займатися улюбленою справою попри порушення слуху

Перший момент, на який треба звернути увагу, якщо ви маєте порушення слуху та шукаєте роботу. Окресліть для себе сфери, в яких працювати вам буде комфортно. Робота в шумних умовах навряд чи вам підійде.
Читати далі
 • uk
 • ru