Слухопротезування дітей

Слухова допомога дітям - надзвичайно відповідальний, багато в чому доленосний для дитини і його рідних, складний і багатоетапний процес. Це нелегкі спільні зусилля як фахівців, так і сім'ї. Але ці зусилля виправдовують себе - вони дають дитині можливість розвитку слуху та мовлення, слухомовного спілкування, освіти, професійного зростання нарівні із однолітками, що чують.

Засновники Центру АВРОРА, проводячи наукові дослідження в лабораторії клінічної аудіології та вестибулогії і відділі метрології Київського НДІ отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка (тоді МОЗ України, зараз - Академії медичних наук України), розробили наукові основи слухопротезування, в тому числі дітей, опублікували численні науково-методичні роботи та захистили перші в Україні дисертації з питань слухопротезування.

За 30 років практики Медичний центр АВРОРА надав слухову допомогу більш ніж 25-ти тисячам дітей різного віку. Багаторічний досвід слухової допомоги дітям і вивчення передового досвіду провідних клінік світу дозволили фахівцям Медичного центру АВРОРА розробити ефективний комплекс надання слухової допомоги дітям, побудований на принципах доказової медицини.

Комплекс слухової допомоги дітям складається з декількох етапів:

 • Діагностика слуху.
 • Підбір слухових апаратів.
 • Встановлення і верифікація налаштування слухових апаратів.
 • Консультація і навчання батьків.
 • Слухомовний розвиток дитини - батьками вдома і сурдопедагогом на планових заняттях.
 • Спостереження, оцінка ефективності, корекція слухопротезування.

Діагностика слуху

Діагностика слуху проводиться з метою визначення ступеня і характеру зниження слуху, встановлення клінічного діагнозу захворювання, оцінки слухомовного розвитку дитини, виявлення супутніх захворювань, факторів ризику прогресування порушення слуху і його попередження, інших пов'язаних зі слухом проблем, таких, як слухомовний розвиток, загальний розвиток, необхідність консультації суміжних лікарів-фахівців, визначення показань до слухопротезування. Для цього лікар-сурдолог проводить комплексну діагностику слуху дитини, що включає:

 • збір анамнезу, зокрема, історія вагітності та пологів, розвиток дитини, перенесені захворювання;
 • сімейний анамнез стосовно глухоти та приглухуватості - близькі родичі із незворотнім зниженням слуху;
 • огляд вуха, горла і носа;
 • оцінка реакції дитини на звук шляхом анкетування батьків;
 • визначення індивідуального плану діагностичних обстежень;
 • обстеження слуху за допомогою суб'єктивної аудіометрії - в залежності від віку, умовно-рефлекторна або ігрова аудіометрія;
 • обстеження слуху методами об'єктивної аудіометрії - імпедансна аудіометрія, реєстрація отоакустической емісії на продукті спотворення (ОАЕПС) і затримана викликана отоакустична емісія (ЗВОАЕ), реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на клацання, оцінка зниження слуху на аудіометричних частотах методом реєстрації КСВП на акустичні стимули;
 • за необхідності, призначення додаткових діагностичних методів обстеження, таких як комп'ютерна томографія, обстеження за допомогою магнітно-ядерного резонансу, а також консультації суміжних лікарів-фахівців, таких як невропатолог, окуліст, отохірург, щелепно-лицьовий хірург, ендокринолог, генетик, нейрохірург, кардіолог;
 • консультація сурдопедагога для проведення оцінки слухомовного розвитку дитини;
 • оцінка ефективності наявного у дитини (якщо є) слухового апарату або кохлеарного імпланту;
 • встановлення лікарем клінічного діагнозу;
 • висновок лікаря про доцільність слухопротезування, хірургічного або консервативного лікування;
 • вибір тактики і складання індивідуального плану слухової реабілітації дитини;
 • призначення супутнього лікування - за необхідності.

Підбір слухових апаратів

На цьому етапі - здійснюється за результатами діагностики та клінічними показаннями:

 • Вибір способу слухопротезування - бінаурального, моноурального або бімодального:
  1. Перевага віддається бінауральному (на обидва вуха) способу протезування як більш фізіологічному, ніж моноуральне (на одне вухо).
  2. При обранні моноурального (на одне вухо) протезування обирають вухо, при протезуванні якого можна досягти максимально позитивного результату.
  3. Бімодальне слухопротезування проводиться дітям, яким встановлено кохлеарний імплантат - на вусі, на якому не встановлено кохлеарний імплантат.
 • Вибір типу слухового апарату - стандартного або індивідуального.
  1. У дітей молодшого віку застосовуються, як правило, завушні або мінізавушні слухові апарати.
  2. У дітей старшого віку можуть застосовуватися індивідуальні слухові апарати (внутрівушні, внутрішньоканальні), виготовлені за зліпком зовнішнього вуха.
 • Вибір моделі слухового апарату - в залежності від зниження слуху і віку дитини.
  1. При слухопротезуванні дітей перевага віддається цифровим завушним слуховим апаратам, спеціально розробленим для протезування дітей. Такі слухові апарати ефективно підсилюють високочастотні складові мовних сигналів, що створює передумови для успішного слухомовного розвитку дитини. Крім того, педіатричні слухові апарати забезпечені спеціальним акустичним гаком для зручності фіксації і акустичним фільтром для згладжування частотної характеристики вихідного рівня.
  2. Дітям краще призначати слухові апарати, що мають додаткові функції, такі як: можливість для під'єднання до FM-систем і комп'ютера, роботи зі Streamer Pro і т. інш.
  3. Маленьким дітям призначають СА з індикатором роботи слухового апарату, що захищений батарейним відсіком.
 • Визначення необхідних електроакустичних параметрів слухового апарату - акустичного посилення, вихідного рівня звукового тиску, частотної характеристики, компресії та інших характеристик - за допомогою спеціального педіатричного алгоритму розрахунку цих параметрів з урахуванням відповідних до віку анатомічних і акустичних характеристик слухового проходу дитини.
 • Програмування підібраних цифрових моделей слухових апаратів відповідно до визначених необхідними характеристик - за допомогою комп'ютерної програми налаштування Oticon Genie.
 • Зняття зліпка зовнішнього вуха для виготовлення індивідуальної вушної вкладки або індивідуального слухового апарату.

Встановлення та верифікація налаштувань слухових апаратів

Цей етап слухопротезування дитини включає наступні кроки:

 • Встановлення і тонка підгонка слухових апаратів на обидва (бінауральне слухопротезування) або одне вухо дитини (моноуральне або бімодальне слухопротезування) - стандартних СА з індивідуальними вушними вкладками або індивідуальних СА.
 • Інструментальна верифікація налаштувань електроакустичних характеристик слухових апаратів - встановлення їх у відповідності до необхідних характеристик - методом внутрішньовушних вимірювань за допомогою Аналізатору слухових апаратів Interacoustics Affinity (Данія). Виконується лікарем-сурдологом або інженером-протезистом.
 • Верифікація адекватного і комфортного сприйняття дитиною посилених слуховим апаратом мовних і немовних звуків - проводиться сурдопедагогом.
 • За необхідності проводиться корекція налаштувань слухових апаратів за результатами внутрішньовушних вимірювань і/або реакції дитини на мовні та немовні звуки.

Консультація і навчання батьків

За результатами діагностики слуху встановлення слухових апаратів або кохлеарних імплантів в Медичному центрі АВРОРА фахівці проводять консультацію батьків (опікунів) дитини - щоб підсумувати, обговорити з батьками результати та скласти план подальшої слухової допомоги дитині. При цьому:

Лікар-сурдолог консультує батьків дитини за результатами діагностики слуху і слухопротезування:

 • підбиває підсумки всієї виконаної до цього моменту роботи;
 • дає рекомендації щодо адаптації дитини до слухових апаратів;
 • інструктує, як правильно користуватися слуховими апаратами та аксесуарами до них;
 • дає рекомендації щодо запобігання подальшого зниження слуху;
 • погоджує план подальшого спостереження дитини в Медичному центрі АВРОРА.

 

Сурдопедагог консультує батьків:

 • з питань застосування методик з розвитку слуху і мови в домашніх умовах;
 • погоджує план подальшого слухомовного розвитку на заняттях в Медичному центрі АВРОРА.

 

Спостереження, оцінка ефективності, корекція слухопротезування

Після встановлення слухових апаратів необхідно здійснювати професійне диспансерне спостереження за слухопротезованою дитиною. Завданнями такого спостереження в Медичному центрі АВРОРА є:

 

 • своєчасне розпізнавання зміни і/або уточнення порогів чутності і інших показників слухової функції - особливо після перенесених інфекційних захворювань, які можуть вплинути на слух;
 • за необхідності - корекція параметрів налаштування слухових апаратів;
 • перевірка і за необхідності заміна вушних вкладок слухових апаратів;
 • оцінка прогресу слухомовного розвитку;
 • за необхідності - заміна моделі слухових апаратів та тактики слухової реабілітації;
 • виявлення захворювань і за необхідності лікування вуха, горла і носа.

Оцінка слухової поведінки і прогрес слухомовного розвитку дітей в Медичному центрі АВРОРА проводиться відповідно до клінічних рекомендацій, розроблених фахівцями Кафедри аудіології Університету Західного Онтаріо (Канада) - одного з провідних науково-дослідних центрів з питань педіатричної аудіології (діагностики слуху і слухової реабілітації дітей).

 

План відвідувань дитиною Медичного центру АВРОРА складається індивідуально для кожної дитини.

Орієнтовний план:

 • кожні 3 місяці - протягом першого року після встановлення слухових апаратів;
 • кожні 6 місяців - протягом другого року після встановлення слухових апаратів;
 • згодом - щорічно, наприклад в такі періоди:
 • рік після попереднього відвідування,
 • в період дня народження дитини,
 • перед початком нового навчального року;
 • при перенесенні інфекційних захворювань, різкої зміни слуху - якомога швидше після того, як це сталося.

Планове відвідування медичного центру АВРОРА з дитиною, як правило, включає:

 • консультацію лікаря-сурдолога;
 • перевірку слуху методом суб'єктивної аудіометрії;
 • за необхідності - додаткові обстеження;
 • перевірка слухових апаратів техніком-протезистом - спочатку на слух, а за необхідності також і за допомогою Аналізатору слухових апаратів Interacoustics Affinity (Данія);
 • за необхідності - сервіс і ремонт слухових апаратів;
 • оцінка ефективності слухопротезування - методом анкетування батьків за допомогою спеціальної анкети;
 • консультація сурдопедагога.

Останні статті

Слухові апарати Oticon для дітей: суперпристрої, які витримують будь-які випробування

Багато людей сприймають слухові апарати як вирок. Зокрема, це стосується батьків, яким важко змиритися з думкою, що їхня дитина має порушення слуху. Не варто засмучуватися, адже сучасні слухові апарати можуть компенсувати втрату слуху. А передові технології роблять їх використання максимально комфортним і довгостроковим.
Читати далі

Слухові апарати: коли варто носити й коли не потрібно

Коли ви вперше вдягаєте один або два слухові апарати та розумієте, яка це насолода — чути всі навколишні звуки, може статися так, що ви більше ніколи не захочете їх знімати.
Читати далі

Як працювати та займатися улюбленою справою попри порушення слуху

Перший момент, на який треба звернути увагу, якщо ви маєте порушення слуху та шукаєте роботу. Окресліть для себе сфери, в яких працювати вам буде комфортно. Робота в шумних умовах навряд чи вам підійде.
Читати далі
 • uk
 • ru