Ціни на послуги дорослим

Послуга Ціна
Консультація лікаря-сурдолога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
900 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
500 грн.
Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

- ЛОР-огляд
- Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів).

- ЛОР-огляд уха, горла, носа.
- Оцінка результататів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або його супроводжуючі отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.
270 грн.
Послуга Ціна
Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження стану волоскових клітин завитки об’єктивним методом, в основі якого лежить реєстрація звукових коливань, які утворюють волоскові клітини завитки у відповідь на звукову стимуляцію.
300 грн.
Скринінг слуху методом реєстрації КСВП .
Обстеження слуху об’єктивним методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ над нормальним порогом чутності.
750 грн.
Підготовка до скринінгу слуху методом реєстрації КСВП.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.
250 грн.
Послуга Ціна
ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ
Імпедансна аудіометрія (імпедансометрія).
Об'єктивне обстеження, що включає тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних рефлексів (об'єктивна оцінка стану слухової функції).
350 грн.
Тест функції Євстахієвої труби (ETF).
Об'єктивне обстеження стану прохідності Євстахієвої труби.
200 грн.
Широкополосна тимпанометрія.
Об'єктивне обстеження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок.
300 грн.
Діагностика стану середнього вуха комплексна.
Комплексне об'єктивне обстеження, що включає: широкополосну тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних іпсі- та контралатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора), тест ETF (об'єктивне обстеження функції Євстахієвої труби).
500 грн.
Електрокохлеографія.
Об'єктивний метод дослідження стану завитки. Проводиться для діагностики хвороби Мень'єра, слухової нейропатії та прогнозу ефективності кохлеарної імплантації тощо.
1 400 грн.
Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження функціонального стану зовнішніх волоскових клітин завитки. Виконується для диференційної діагностики слухової (аудиторної) нейропатії, ретрокохлеарних порушень тощо.
300 грн.
Об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для оцінки об'єктивних порогів слуху.
1 400 грн.
Контрольне об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Повторне об'єктивне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для уточнення об'єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (до 2 місяців потому).
900 грн.
Підготовка до об’єктивного отоневрологічного обстеження слухового аналізатора.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.
250 грн.
СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ
Суб’єктивна аудіометрія.
Комплексне обстеження стану слуху, що включає декілька методів обстеження: акуметрія, обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовна аудіометрія, камертональні тести.
400 грн.
Тональна порогова аудіометрія.
Обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків.
350 грн.
КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ)
Комплексне аудіологічне обстеження дорослих.
Обстеження, що включає консультацію лікаря-сурдолога та проведення суб'єктивної аудіометрії з метою оцінки стану слуху.
600 грн.
Послуга Ціна
Консультація лікаря-сурдолога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
900 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
500 грн.
Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

- ЛОР-огляд
- Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів).

- ЛОР-огляд уха, горла, носа.
- Оцінка результататів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або його супроводжуючі отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.
270 грн.
Послуга Ціна
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ
Зняття зліпків зовнішнього слухового ходу та вушної раковини.
Огляд слухового ходу та зняття зліпків лікарем для виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів або пило-, шумо-, водозахисних індивідуальних вушних вкладок.
200 грн.
ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК
Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні) 366 грн.
Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні) 420 грн.
Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин) 468 грн.
Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні) 456 грн.
Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні) 504 грн.
Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин) 588 грн.
MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
504 грн.
MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
564 грн.
MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
660 грн.
PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
936 грн.
PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
1 014 грн.
PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий
1 104 грн.
Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 204 грн.
Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 276 грн.
Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 642 грн.
Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 336 грн.
Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 402 грн.
Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна системи RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.
3 732 грн.
Послуга Ціна
Консультація лікаря-сурдолога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
900 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
500 грн.
Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

- ЛОР-огляд
- Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів).

- ЛОР-огляд уха, горла, носа.
- Оцінка результататів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або його супроводжуючі отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.
270 грн.
Послуга Ціна
Сурдопедагогічне обстеження.
Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання даних про стан мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання, необхідні шляхи корекційної роботи, прогнозування результатів комплексної слухової реабілітації та для моніторингу динаміки.
360 грн.
Консультація сурдопедагога.
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, вибору шляхів реабілітації; добору та використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми тощо.
360 грн.
Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання та розвитку мовлення.
На занятті сурдопедагог розвиває слухове сприймання, здатність розпізнавати мовлення в тихих та складних акустичних ситуаціях, в разі необхідності працює з темпо-ритмічними характеристиками мовлення та чіткістю мовлення. Тривалість заняття 45 хв.
300 грн.
Послуга Ціна
СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ
Діагностика завушного слухового апарата. 168 грн.
Чистка завушного слухового апарата 168 грн.
Заміна бази корпуса завушного слухового апарата 96 грн.
Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата 36 грн.
Заміна телефона завушного слухового апарата 96 грн.
Ремонт телефона завушного слухового апарата 360 грн.
СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ
Діагностика внутрішньовушного слухового апарата 276 грн.
Чистка внутрішньовушного слухового апарата 276 грн.
Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата 480 грн.
Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата 1 080 грн.
СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК
Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої 120 грн.
Чистка індивідуальної вушної вкладки 36 грн.
Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої 60 грн.
  • uk
  • ru