Центр слуховой реабилитации АВРОРА

г. Киев, ул. Демеевская, 14. (Метро Демеевская)

(044) 333-43-10

clinica@aurora.ua

(050) 382-41-95

(098) 120-45-16

Лікарі-сурдологи Медичного центру АВРОРА


Лікарі-сурдологи Медичного центру АВРОРА

У Медичному центрі АВРОРА працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом практичної роботи. Щорічне підвищення медичної кваліфікації проходить під час стажувань в навчальному центрі Oticon (Копенгаген, Данія).

Лікарі-сурдологи, отоларингологи, аудіологи Центру АВРОРА беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань обстеження слуху, слухопротезування, слухової реабілітації осіб з порушеним слухом, регулярно проводять науково-практичні конференції та семінари з міжнародною участю, розробляють і впроваджують ефективні методики діагностики та реабілітації порушень слуху.

Федорук В'ячеслав Едуардович

Заступник генерального директора з медичних питань Центру слухової реабілітації АВРОРА.
Лікар-аудіолог.

Федорук Вячеслав Едуардович
Закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця в 1982 році. 16 років працював в НДІ отоларингології ім. А.С. Коломійченка, де опанував усі методи об'єктивного дослідження слуху у дорослих і дітей.

Організатор, доповідач, учасник численних міжнародних та національних семінарів і конференцій з питань слухової допомоги.

 

 

 

 

 

 

 

Сербін Олена Михайлівна

Медичний директор Центру слухової реабілітації АВРОРА.
Лікар-отоларинголог, сурдолог.

Сербін Олена Михайлівна, головний лікар

У 2002 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, пройшла спеціалізацію за медичними спеціальностями «отоларингологія», «дитяча отоларингологія», «сурдологія», «організація охорони здоров’я».

О.М. Сербін проводить повний комплекс слухової реабілітації усіма сучасними методами доказової медицини – об'єктивне виявлення і точну діагностику слуху у новонароджених і немовлят, дітей дошкільного та шкільного віку, підлітків та дорослих, добір, програмування, апаратурну перевірку оптимальності слухопротезування та оцінку ефективності слухових апаратів та кохлеарних імплантатів. О.М. Сербін кожні 5 років проходить курси підвищення кваліфікації згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я України. Бере участь у міжнародних та регіональних семінарах, конференціях з питань слухової допомоги. Учасник Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів України, Асоціації отоларингологів України.

Олена Михайлівна - автор багатьох доповідей на конференціях і семінарах в Україні та за кордоном, поширює досвід оптимального слухопротезування дітей раннього віку в Україні – з використанням методик та клінічних протоколів підбору та настроювання, верифікації та валідації слухових апаратів у дітей, які застосовуються у провідних програмах та клініках США, Канади та європейських країн. Цей досвід показав високу ефективність таких методів і спеціальних сучасних дитячих слухових апаратів, які можуть бути рекомендованими для запровадження у широкій сурдологічній практиці в Україні.

Баліна Наталія Павлівна

Заступник медичного директора Медичного центру слухової реабілітації АВРОРА.
Лікар-сурдолог вищої категорії.

Лікар Наталія Баліна

У 1989 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, пройшла спеціалізацію за спеціальністю «отоларингологія».

Має  вищу категорію за спеціальністю «сурдологія», понад 27 років лікарської практики.

Лікар Н.П. Баліна проводить повний комплекс слухової реабілітації – точну діагностику порушень слуху, слухопротезування індивідуально підібраними під конкретного пацієнта слуховими апаратами Oticon (Данія), диспансерне спостереження пацієнтів різного віку.

Н.П. Баліна спеціалізується на проведенні діагностики та лікуванні сенсоневральної і кондуктивної приглухуватості у дорослих, реабілітації приглухуватості і глухоти, доборі та комп'ютерному програмуванню слухових апаратів Oticon.
Н.П. Баліна кожні 5 років проходить курси підвищення кваліфікації за спеціальністю згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я України. Бере участь у міжнародних та регіональних семінарах, конференціях з питань слухової допомоги.  Член Асоціації отоларингологів України.

Н.П. Баліна проводить також просвітницьку роботу, запроваджує активну популяризацію слухових апаратів і при цьому переконана, що потрібно щось більше, ніж технологія і аудіологія для підбору найкращого слухового апарату для пацієнта. Саме тому індивідуальні потреби і бажання людей з порушенням слухом ставляться на перше місце.

Щекатурина Оксана Миколаївна,

Лікар-сурдолог, отоларинголог вищої категорії Медичного центру слухової реабілітації АВРОРА

Лікар-отоларинголог Щекатуріна Оксана Миколаївна

У 2002 році  закінчила медичний факультет Сумського державного університету, пройшла спеціалізацію за медичними спеціальністями «отоларингологія», "сурдологія".

Оксана Миколаївна спеціалізується на виявленні та лікуванні захворювань внутрішнього та середнього вуха. Проводить діагностику та реабілітацію сенсоневральної і кондуктивної приглухуватості дорослих і дітей, підбір і комп'ютерне программування слухових апаратів Oticon.

Щекатурина О.М. постійно підвищує професійну кваліфікацію -  проходить курси підвищення кваліфікації згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я України, бере участь у міжнародних та регіональних семінарах, конференціях з питань слухової допомоги. 

 

 

 

 

Курілець Тарас Віталійович

Лікар-сурдолог, отоларинголог

У 2016 році закінчив Запорізький Національний Медичний університет, пройшов спеціалізацію за спеціальністю «отоларингологія».
П
ри Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика закінчив курси спеціалізації з сурдології.
Отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «сурдологія».

Лікар Т. В. Курілець проводить ЛОР-огляд, об’єктивну діагностику стану слуху, реєстрацію отоакустичної емісії, імпедансну аудіометрію, всі види поведінкової аудіометрії, здійснює підбір і налаштування слухових апаратів Oticon, здійснює верифікацію налаштувань слухових апаратів будь-якого виробника, проводить бімодальне налаштування слухових апаратів. Також лікар виготовляє індивідуальні вушні вкладки до слухових апаратів, супроводжує виготовлення індивідуальних водо- та шумозахисних берушів.

Т. В. Курілець проводить лікування отиту, пресбіакузису (вікове погіршення слуху) та патологій ЛОР-органів. 

Систематично проходить курси підвищення кваліфікації за спеціальністю відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я України. Підвищує кваліфікацію на семінарах провідних сурдологів, аудіологів Європи та Америки. Є учасником щорічної Конференції отоларингологів в Україні. 

Наверх

Заказать обратный звонок