Центр слуховой реабилитации АВРОРА

г. Киев, ул. Демеевская, 14. (Метро Демеевская)

(044) 333-43-10

clinica@aurora.ua

(050) 382-41-95

(098) 120-45-16

Правила приема пациентов в Медицинском центре АВРОРА


Эта страница открыта в новой вкладке Вашего интернет-браузера. Для возврата в окно записи просто снова кликните на закладку    Записаться на прием    

 

Тимчасові правила прийому пацієнтів

 

Російською

 

Загальна інформація

 1. Медичний центр АВРОРА надає послуги в дні та години, встановлені Адміністрацією.
 2. Прийом пацієнтів відбувається щоденно, з понеділка по суботу з 09:00 до 17:30. Неділя — вихідний день.
 3. Діагностичні та консультативні висновки інших медичних закладів обов’язково приймаються до уваги, але не можуть слугувати основою для видачі будь-яких видів висновків спеціалістами Центру АВРОРА, призначення лікування, отримання рекомендацій лікаря, виконання діагностичних обстежень.
 4. Отримання висновків та рекомендацій спеціалістів Центру, призначення лікування, виконання медичних обстежень або інших послуг може бути здійснено тільки після консультації лікаря Центру АВРОРА, або проходження обстеження саме в Центрі АВРОРА.

 

Запис на прийом

 1. Центр АВРОРА надає планову медичну допомогу і не проводить прийом пацієнтів по гострим нападам болю, свіжим травмам та іншим екстреним ситуаціям.
 2. Запис на прийом, як правило, проводиться завчасно, за день чи декілька днів до бажаного візиту.
 3. Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи спеціаліста.
 4. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше в реєстратурі безпосередньо, телефоном, або електронною поштою.
 5. Пацієнт під час запису може обрати дату і час прийому з наявних вільних місць в запису, про які йому повідомлять в реєстратурі.
 6. Під час запису на прийом, пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується. Центр має право відмовити в наданні послуги, яка відсутня у Прейскуранті послуг.
 7. Пацієнт повинен прибути на прийом до Центру в призначений час та день.
 8. У випадку необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно попередити про це реєстратуру.
 9. У випадку, коли пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження, або спізнився більш, ніж на 10 хвилин, запис на цей час може бути скасовано.
 10. В разі непередбачуваної відсутності лікаря або інших надзвичайних обставин, реєстратура попереджає про це пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис переносять на інший, зручний для нього час.

 

Правила перебування у Центрі

 1. Пацієнт, що зайшов до Центру, зобов’язаний уточнити свій запис у працівника реєстратури, залишити верхній одяг у шафі або на вішаку в холі, залишити у шафі великі валізи або згортки; в осінньо-зимовий період додатково одягнути бахіли.
 2. Пацієнт, який знаходиться в Центрі, повинен з повагою ставитися до персоналу, до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 3. Запис на всі види послуг виконується в реєстратурі Центру. Якщо пацієнт прийшов до клініки вперше, реєстратор Центру заповнює медичну карту, в якій будуть відображені його загальні персональні дані. При необхідності, на прохання реєстратора, пацієнт повинен пред’явити паспорт, дисконтну картку, страховий поліс. Пацієнт має очікувати на початок прийому у холі Центру.
 4. Час початку проходження діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням, обумовленим різними проблемами та станом пацієнтів, тривалість консультації пацієнта може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступної консультації або обстеження може затриматись).
 5. Всі данні діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря занотовуються в медичну карту кожного пацієнта. Медична карта кожного пацієнта є власністю Центру, і зберігається протягом всього спостереження і лікування, а потім (в архіві Центру) протягом 10 років. Індивідуальна медична карта є власністю Центру. Всі дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки завіреною печаткою Центру.
 6. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни і правила прийому медикаментів.
 7. Пацієнт має право спостерігатися у одного лікаря, при відповідному попередньому записі і інформуванні про це адміністратора або диспетчера інформаційного відділу.
 8. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у брудному одязі, або зі специфічними запахами, неприйнятним в умовах клініки, а також пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, клініка має право відмовити в наданні послуг.

 

Розрахунок послуг

 1. Всі види послуг в Центрі платні. Ціни на послуги вказані в прейскуранті послуг.
 2. Розрахунок відбувається шляхом внесення, як готівкових грошових засобів, так і по безготівковому розрахунку.
 3. Розрахунок відбувається тільки після надання послуг.
 4. Підставою для розрахунку є бланк замовлення, де вказаний перелік послуг, які були надані пацієнту.
 5. Всі додаткові види обстежень, які не входять в обсяг конкретної медичної послуги, яка надається пацієнту, розраховуються додатково, після їх проведення.
 6. Ціни і структура прейскуранта можуть бути змінені. Про зміни цін пацієнту повідомляють напередодні прийому у лікаря в усній формі або під час запису на прийом.

 

Гарантії Центру

 1. Центр гарантує високу якість надання своїх послуг, відповідальне ставлення до кожного клієнта.
 2. Центр гарантує використання лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні дійсні сертифікати.
 3. Клініка гарантує нерозголошення та збереження конфіденційної інформації щодо своїх пацієнтів згідно законодавства України.
 4. Необхідною умовою для виконання гарантій Центру є точне дотримання і виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря.
 5. Центр не надає пацієнту після проходження діагностичного обстеження слуху обов’язкового призначення лікування та реабілітації. Рекомендації надаються виключно після консультації лікаря
 6. У випадках направлення пацієнта в інші лікувальні заклади для додаткового обстеження та лікування, Центр не проводить повернення вартості наданих послуг.
 7. Центр не несе відповідальності за речі, залишені в верхньому одязі пацієнтів та їх інші речі.

 

Заборонено

 1. Проявляти будь-які формити агресії в приміщеннях Центру та на прилеглій територіі.
 2. Палити, вжива спиртні напої, наркотики або інші психотропні засоби в приміщеннях Центру.
 3. Мати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.
 4. Намагатись винести за межі будь-яке майно, витратні матеріали, медикаменти, що належать Центру.
 5. Поводити себе шумно, нестандартно, створювати проблеми для інших пацієнтів.
 6. Займатись будь-яким видом торгівлі або обміну.
 7. Приводити або приносити в клініку тварин, птахів.

В разі наявності будь-якого із вище перелічених видів порушень, Центр має право відмовити пацієнту в прийомі або, якщо пацієнт вже проходить обстеження, винести рішення про про його припинення без матеріальної компенсації за не надану до кінця послугу.

 

Временные правила приема пациентов
 

Общая информация

 1. Медицинский центр АВРОРА предоставляет услуги в дни и часы , установленные Администрацией.
 2. Прием пациентов происходит ежедневно, с понедельника по субботу с 09:00 до 17:30. Воскресенье - выходной день.
 3. Диагностические и консультативные заключения других медицинских учреждений обязательно принимаются во внимание, но не могут служить основой для выдачи любых видов выводов специалистами Центра АВРОРА, назначение лечения, получения рекомендаций врача, выполнения диагностических обследований.
 4. Получения выводов и рекомендаций специалистов Центра, назначение лечения, выполнение медицинских обследований или других услуг может быть осуществлено только после консультации врача Центра АВРОРА или прохождения обследования именно в Центре АВРОРА.

 
Запись на прием

 1. Центр АВРОРА предоставляет плановую медицинскую помощь и не проводит прием пациентов по острым приступы боли, свежим травмы и другим экстренным ситуациям.
 2. Запись на прием, как правило , проводится заблаговременно, за день или несколько дней до желаемого визита.
 3. Прием без предварительной записи в день приема возможно только при наличии свободных мест в графике работы специалиста.
 4. Пациент может получить предварительную информацию о перечне услуг, их стоимость, порядок оплаты и прочее в отделении приема пациентов непосредственно, телефону или электронной почте.
 5. Пациент во время записи, может выбрать дату и время приема из имеющихся свободных мест в записи, о которых ему сообщат в регистратуре.
 6. При записи на прием, пациент должен четко указать услугу или услуги, на которые он записывается. Центр имеет право отказать в предоставлении услуги, отсутствует в прейскуранте услуг.
 7. Пациент должен прибыть на прием в Центр в назначенное время и день.
 8. В случае необходимости отмены самого визита или изменения назначенного времени визита, пациенту рекомендуется заблаговременно предупредить регистратуру.
 9. В случае, когда пациент не явился на прием в назначенное время без предупреждения или опоздал более чем на 10 минут, его запись на это время может быть отменена.
 10. В случае непредвиденного отсутствия врача или других чрезвычайных обстоятельств, регистратура предупреждает об этом пациента при первой возможности по контактному телефону, который был указан пациентом. При этом, по желанию пациента, запись переносят на другое, удобное для него время.

 
Правила пребывания в Центре

 

 1. Пациент, пришедший в Центр, обязан уточнить свою запись у работника регистратуры, оставить верхнюю одежду в шкафу или на вешалке в холле, оставить в шкафу большие чемоданы или свертки; в осенне -зимний период дополнительно одеть бахилы.
 2. Пациент, который находится в Центре, должен с уважением относиться к персоналу, к другим пациентам, не позволять себе проявлений грубости и бестактности. Его поведение не должно нарушать атмосферу уважения и доброжелательности.
 3. Запись на все виды услуг выполняется в регистратуре клиники Центра. Если пациент пришел в клинику впервые, регистратор Центра заполняет медицинскую карту, в которой будут отражены его общие данные. При необходимости, по просьбе регистратора, пациент должен предъявить паспорт, дисконтную карту, страховой полис. Пациент имеет ожидать начала приема в холле Центра.
 4. Время начала прохождения диагностического обследования, а также начало приема врача может происходить с небольшим ожиданием ( обусловленным различными проблемами и состоянием пациентов, продолжительность консультации пациента может превышать предполагаемый отрезок времени и начало следующей консультации или обследования может задержаться).
 5. Все данные диагностического обследования, дополнительных методов обследования, а также диагноз и рекомендации врача записываются в медицинскую карту каждого пациента. Медицинская карта каждого пациента является собственностью Центра, и сохраняется в течение всего наблюдения и лечения, а затем (в архиве Центра) в течение 10 лет. Индивидуальная медицинская карта является собственностью Центра. Все данные обследований и консультативные заключения пациенты получают в виде медицинской выписки заверенной печатью Центра.
 6. Необходимым условием для получения положительного эффекта от назначенного лечения является четкое выполнение пациентом всех предписаний и рекомендаций врача, обеспечение необходимого уровня гигиены и правила приема медикаментов.
 7. Пациент имеет право наблюдаться у одного врача, при соответствующем предварительной записи и информировании об этом администратору или диспетчера информационного отдела.
 8. Пациентам, которые появились на прием в грязной одежде, или со специфическими запахами, неприемлемым в условиях клиники, а также пациентам, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, клиника имеет право отказать в предоставлении услуг.

 
Расчет услуг

 

 • Все виды услуг в Центре платные. Цены на услуги указаны в прейскуранте медицинских услуг.
 • Расчет происходит путем внесения как наличных денежных средств, так и по безналичному расчету.
 • Расчет происходит только после предоставления услуг.
 • Основанием для расчета является бланк заказа, где указан перечень услуг, которые были предоставлены пациенту.
 • Все дополнительные виды обследований, которые не входят в объем конкретной медицинской услуги, оказываемой пациенту, рассчитываются дополнительно после их проведения.
 • Цены и структура прейскуранта могут быть изменены. Об изменениях цен пациенту сообщают накануне приема у врача в устной форме или при записи на прием.

 
Гарантии Центра

 

 • Центр гарантирует высокое качество предоставления своих услуг, ответственное отношение к каждому клиенту.
 • Центр гарантирует использование только разрешенных на территории Украины оборудования, расходных материалов и медикаментов, которые имеют соответствующие действительные сертификаты.
 • Клиника гарантирует неразглашение и сохранность конфиденциальной информации о своих пациентов согласно законодательству Украины.
 • Необходимым условием для выполнения гарантий Центра является точное соблюдение и выполнение пациентом всех предписаний и рекомендаций врача.
 • Центр не предоставляет пациенту после прохождения диагностического обследования слуха обязательного назначения лечения и реабилитации. Рекомендации предоставляются исключительно после консультации врача.
 • В случаях направления пациента в другие лечебные учреждения для дополнительного обследования и лечения, Центр не проводит возврат стоимости предоставленных услуг.
 • Центр не несет ответственности за вещи, оставленные в верхней одежде пациентов и их другие вещи.

 
Запрещено

 

 • Проявлять любые формы агрессии в помещениях Центра и на прилегающей территории.
 • Курить, употреблять спиртные напитки, наркотики или другие психотропные средства в помещениях Центра.
 • Иметь при себе холодное или огнестрельное оружие, демонстрировать ее персонала или окружающим.
 • Пытаться вынести за пределы любое имущество, расходные материалы, медикаменты, принадлежащие Центру.
 • Вести себя шумно, нестандартно, создавать проблемы для других пациентов.
 • Заниматься любым видом рекламы, торговли или обмена.
 • Приводить или приносить в клинику животных, или птиц.
 • В случае наличия любого из вышеперечисленных видов нарушений, Центр имеет право отказать пациенту в приеме или, если пациент уже проходит обследование, вынести решение о его прекращение без материальной компенсации за не оказанную до конца услугу.
Наверх

Заказать обратный звонок